Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης,Επένδυσις Γκανάϊτ και κατάντη αντίφραγμα. Λεπτομέρειαι κατασκευής, 1933

Ρουφράκτης και ρυθμιστής Κερκίνης,Επένδυσις Γκανάϊτ και κατάντη αντίφραγμα. Λεπτομέρειαι κατασκευής, Φάκελος #067  [16 Μαΐου 1933]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου