Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρυθμιστής Κερκίνης, Κατάντη επένδυσις Γκανάϊτ, τοίχοι υποστηρίξεως και πλαξ και δοκοί σκυροδέματος, 1933

Ρυθμιστής Κερκίνης, Κατάντη επένδυσις Γκανάϊτ, τοίχοι υποστηρίξεως και πλαξ και δοκοί σκυροδέματος, Φάκελος #065  [8 Απριλίου 1933]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου