Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης Κερκίνης, Διατομαί Γκανάϊτ Κατάντη διαφράγματος, 1936

Ρουφράκτης Κερκίνης, Διατομαί Γκανάϊτ Κατάντη διαφράγματος, Φάκελος #072  [1 Αυγούστου 1936]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου