Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Ρουφράκτης Κερκίνης, Ανάντη πτερυγότοιχος δεξιού ακροβάθρου, Υποβίβασις θεμελιώσεων και τοποθέτησις προσθέτων πασσάλων, 1942

Ρουφράκτης Κερκίνης, Ανάντη πτερυγότοιχος δεξιού ακροβάθρου, Υποβίβασις θεμελιώσεων και τοποθέτησις προσθέτων πασσάλων, Φάκελος #049  [24 Ιουνίου 1942]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου