Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για εκμίσθωση κυλικιου του Γυμνασίου - Λυκείου Βυρώνειας.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας.

Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα, καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

β) Συνταξιούχοι

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3, και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στις  19/08/2022 ώρα 11:00 π.μ. στον υπεύθυνο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ. 2323028405.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 19/08/2022 και ώρα 11:00 και κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 11:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν.Πετριτσίου.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος