Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Μonks and Ulen, Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας, Γενική οριζοντιογραφία,1931

Μonks and Ulen, Υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών και Δράμας, Γενική οριζοντιογραφία,Φάκελος #003  [6 Μαΐου 1931]

Περιεχόμενα: Monks and Ulen, Εργα περιφέρειας Κερκίνης, Γενική κάτοψις, [Παλιά κατάσταση της λίμνης], SC – 11 -1. Monks and Ulen,`Εργ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου