Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Χάρτης με την περιοχή μας, 1887

Χάρτης με την περιοχή μας, 1887

Titre :  Die europaïsche Orient, 1/1 200 000... / bearbeitet und herausgegeben von K. K. militär geographischen Institute
Auteur  :  Kaiserlich-Königliches Militär-Geographisches Institut (Vienne). Éditeur scientifique
Éditeur  :  R. Lechner (Wien)
Date d'édition :  1887
Description :  Échelle(s) : 1:1 200 000


Πηγή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου