Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Περιοχή των Σερρών, 1916

Περιοχή των Σερρών, 1916

Titre :  Près de Serès [i.e. Serres, Macédoine] : [photographie de presse] / [François Masnou]
Auteur  :  Masnou, François (1894-1986). Photographe
Auteur  :  Agence Rol. Agence photographique (commanditaire)
Date d'édition :  1915-1916
Couverture :  1916
Sujet :  Cours d'eau -- Macédoine (Grèce)
Sujet :  Montagnes -- Macédoine (Grèce)
Sujet :  Guerre mondiale (1914-1918) -- Opérations militaires -- 
Sujet :  Macédoine (Grèce)
Sujet :  Paysages de montagne -- 1914-1945
Format :  1 photogr. nég. sur verre ; 12 x 9 cm (sup.)
Description : Collection numérique : Photographies de l'Agence Rol

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου