Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Υπόμνημα για την κατάσταση της Ουκρανίας και η βοήθεια που θα εμπόδιζε την εξάπλωση του κομμουνισμού στην Ευρώπη, 1919


Υπόμνημα του A.Choulguine και του V.Kolossovsky προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης της ειρήνης Clemenceau σχετικά με τη στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία. 1919 Απρίλιος 12
Αναφέρει τη στρατιωτική κατάσταση της Ουκρανίας και τη βοήθεια που θα χρειαζόταν από τους Συμμάχους για να καταστεί ο προμαχώνας που θα εμπόδιζε την εξάπλωση του κομμουνισμού στην Ευρώπη.
Αποστολείς 

Choulguine, Alexandre

Kolossovsky, Valdemar

Τόπος αποστολής Παρίσι

Παραλήπτες Clemenceau, Georges (1841-1929)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου