Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Γέφυρα Χειμάρρου Κερκινίτου. Έμπηξις πασσάλων εκ σκυροκονιάματος, 1932

Γέφυρα Χειμάρρου Κερκινίτου. Έμπηξις πασσάλων εκ σκυροκονιάματος. 1932 Ιούλιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου