Το Δημοτικό Σχολείο Νέου Πετριτσίου στο Διάβα του Χρόνου, Στέργιος Λεβέντης

Το βιβλίο του καθηγητή κ Στέργιου Λεβέντη "Το Δημοτικό Σχολείο Νέου Πετριτσίου στο Διάβα του Χρόνου", 2005.
Διαβάστε το βιβλίο ΕΔΩ

Back Up

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

Tο βιβλίο
« TO ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»
τυπώθηκε για λογαριασµό του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ.
Μετά την εκτύπωσή του, τα δικαιώµατα
διάθεσής του εκχωρούνται από τον δηµιουργό του στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Νέου Πετριτσίου

Η φωτογραφία του εξωφύλλου απεικονίζει το Σχολείο την πρώτη χρονιά
λειτουργίας του το σχολικό έτος 1930-31ISBN 960-630-692-5
Φιλολογική Επιµέλεια: Κων/νος Σπυριδάκης Επιµέλεια: Κ. Λυρίδης - Αδάµ Λεβέντης Εξώφυλλο: Κ. Λυρίδης
Σελιδοποίηση: Φωτεινή Λυρίδου
Εκτύπωση-βιλιοδεσία : ΤΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τηλ.: 2323022070
e-mail: lyridis@otenet.gr

Αφιερώνεται στους Γονείς µου
και στην Οικογένεια µου

TΟ  ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

Το Νέο Πετρίτσι βρίσκεται στο Β.∆. τµήµα του Νοµού Σερρών, σε από- σταση 35 χλµ από την πόλη των Σερρών.
Είναι χτισµένο στους νοτιο- ανατολικούς πρόποδες της ορο- σειράς της Κερκίνης.
Η συνολική του έκταση είναι
117.149 στρέµµατα και έχει 2479 κατοίκους.
Με την εφαρµογή του Νόµου Ι. Καποδίστρια το Νέο Πετρίτσι ορίστηκε έδρα του ∆ήµου Πετρι- τσίου στον οποίο ανήκουν ακόµη οι γειτονικές Κοινότητες, του Ακριτοχωρίου µε πληθυσµό 633
κατοίκους, της Βυρωνείας µε πληθυσµό 1285 κατοίκους, του Γονίµου µε πληθυσµό 805 κατοίκους, του Μανδρακίου µε πληθυσµό 432 κατοίκους, του Μεγαλοχωρίου µε πληθυσµό 1010 κατοίκους και οι οικισµοί του Θρακικού και του Οµαλού.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Mε ιδιαίτερη χαρά δεχτήκαµε τη δηµιουργία αυτού του βιβλίου το οποίο είναι ένα σηµαντικό στοιχείο για την ιστορία του µέρους στο οποίο εργαζόµαστε και ζούµε και αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία όταν πρόκειται για το σχολείο του χωριού µας.
Όταν γνωρίζουµε έναν χώρο, τον τιµάµε περισσότερο, τον αγαπάµε περισσότερο, τον σεβόµαστε περισσότερο και αισθανόµαστε υπερήφανοι που ζούµε και εργαζόµαστε σε αυτόν.
Ευχαριστούµε όλη την οµάδα που ανέλαβε την έκδοση αυτού του βιβλίου και ιδιαίτερα τον Γυµναστή κ. Λεβέντη Στέργιο ο οποίος είχε την ιδέα και την ευθύνη της έκδοσης αυτού του βιβλίου.
Πιστεύω ότι από το βιβλίο αυτό οι παλιοί θα θυµηθούν και οι νεώτεροι θα µάθουν για τις σηµαντικότερες στιγµές του σχολείου από την ίδρυσή του µέχρι και σήµερα.

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου Καραολάνης Γεώργιος
ΠΡOΛΟΓΟΣ


Ένα... τετράδιο του 1953 ήταν αρκετό για να γίνει η αφορµή συγγραφής αυτού του βιβλίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τετράδιο αυτό περιείχε πολύτιµα στοιχεία, τα οποία είχε συλλέξει ο τότε ∆ιευθυντής του σχολείου, Λιάος Γεώργιος. Τα πολύτιµα στοιχεία του συγκεκριµένου τετραδίου πλαισίωσαν αρκετές συνεντεύξεις από ηλικιωµένους κατοίκους του Νέου Πετριτσίου. Τα άτοµα αυτά ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη προθυ- µία και µέσα από τις εµπειρίες και τα βιώµατά τους δηµιουργήθηκε αξιόλογο υλικό, που συνέβαλε τα µέγιστα στη συγγραφή του βιβλίου. Αρκετά στοιχεία αντλήθηκαν από τα αρχεία του σχολείου και συµ- πλήρωσαν ό,τι περιείχε το τετράδιο το 1953 και ό,τι κατέγραψαν οι συνεντεύξεις από τους ηλικιωµένους. Κάποια στιγµή κρίθηκε σκόπιµο να κυκλοφορήσουν ανακοινώσεις σε όλο το χωριό για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών και κυρίως απαραίτητου φωτογραφικού υλικού. Η αντα- πόκριση όλων ήταν άκρως εντυπωσιακή και η πληθώρα των ενδια- φερουσών πληροφοριών, καθώς και ο πλούτος του φωτογραφικού υλικού κάλυψαν ένα «κάποιο» κενό στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.
Μοναδικός σκοπός της συγγραφής αυτού του βιβλίου είναι να γίνουν γνωστά κάποια πολύτιµα στοιχεία στους νεώτερους. Εάν αυτό πραγµα- τοποιηθεί, τότε θα αποτελεί δικαίωση για όλους όσους συνεργάστηκαν, έτσι ώστε το βιβλίο αυτό να φτάσει στα χέρια σας.
ΚΕΦAΛΑΙΟ 1Ο
Εισαγωγή
Τα ίχνη του «∆ηµοτικού Σχολείου» στο Ν. Πετρίτσι εµφανίζονται λίγο πριν το τέλος του 19ου αιώνα. Οι πρώτες µαρτυρίες για συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν ως δάσκαλοι στο «∆ηµοτικό Σχολείο» του Ν. Πετριτσίου καταγράφονται κατά τη χρονική περίοδο 1890-92 όπου θήτευσε ο Καλογερόπουλος από την Καρπερή.
Η συλλογή ενός σηµαντικού µέρους των πληροφοριών έγινε σε µεγάλο βαθµό µέσα από τα αρχεία του σχολείου µας. Το υπόλοιπο της συλλογής έγινε από µαρτυρίες πρώην διευθυντών, δασκάλων αλλά και ηλικιωµένων κατοίκων του χωριού. Συγκεντρώθηκαν πολλές φωτογρα- φίες, βγήκαν καινούργιες και όλα αυτά µαζί οργανώθηκαν, ταξινοµήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην διαφοροποιούνται από την αρχική τους µορφή, αλλά µε σεβασµό στα στοιχεία και στο ύφος εκείνης της εποχής.
Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι στα χέρια σας .
Σε 4 κεφάλαια θέλουµε να καταγράψουµε την ιστορία (παρελθόν και το παρόν) του ∆ηµοτικού Σχολείου του Ν. Πετριτσίου, αναφερόµενοι σε εκπαιδευτικούς που έβαλαν τη σφραγίδα τους ή σε σχολικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο πέρασµα του χρόνου.
Στο 2ο κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες από την εποχή της
τουρκοκρατίας, όπου αναδεικνύεται ο ρόλος της Εκκλησίας, όχι µόνο ως θεµατοφύλακας των παραδόσεων, αλλά και ως οργανωτής της λειτουργίας των σχολείων, µέχρι να µπορέσει η Πατρίδα να αναλάβει την υποχρέωση αυτή.
Στο 3ο κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες λειτουργίας του σχολείου κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα µέχρι και την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Στο 4ο κεφάλαιο περιέχονται κατά χρονολογική σειρά όλα τα
πρόσωπα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στα δρώµενα του σχολείου, καθώς επίσης και τα σηµαντικότερα γεγονότα της σχολικής ζωής της εποχής εκείνης.
Τέλος στο 5ο µέρος, φιλοξενείται φωτογραφικό υλικό που
παρουσιάζει ανάγλυφα σχολικές στιγµές της εκάστοτε εποχής.
ΚΕΦAΛΑΙΟ 3Ο
Απελευθέρωση
Τον Οκτώβριο του 1912 καταλήφθηκε το χωριό από τους Βουλ- γάρους. Οι κάτοικοι ανέχθηκαν τη βουλγαρική κατοχή µέχρι τις 26 Ιου- νίου του 1913, ηµέρα κατά την οποία ο νικηφόρος Ελληνικός Στρατός, ύσ- τερα από σκληρές µάχες µε τους Βουλγάρους, εισήλθε στο χωριό θριαµ- βευτής. Τα βουλγαρικά στρατεύµατα ταπεινωµένα εκδιώχθηκαν και στο χωριό άρχισε και πάλι να πνέει ο άνεµος της ελευθερίας. Αξίζει να τονισθεί ότι µε την εµφάνιση των Βουλγάρων, τον Οκτώβριο του 1912, οι περισσό- τεροι από τους Τούρκους κατοίκους του χωριού προτίµησαν να φύγουν µε τα τουρκικά στρατεύµατα. Από αυτούς που παρέµειναν, 200 περίπου άν- δρες φονεύθηκαν από τους Βουλγάρους κατακτητές και µάλιστα σε µια µέ- ρα. Στα σπίτια που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, εγκαταστάθηκαν, µετά την εκδίωξη των Βουλγάρων, Έλληνες πρόσφυγες από τη Βουλγαρία (200-250 οικογένειες), από τη Θράκη (20 περίπου οικογένειες), και από τον Πόντο της Μικράς Ασίας (30 περίπου οικογένειες). Εξυπακούεται ότι εξαιτίας του πολέµου που είχε αρχίσει το 1912, το σχολείο του χωριού δεν λειτουργούσε σε όλη την εµπόλεµη περίοδο. Όµως, µε την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Βουλγαρία, τη Θράκη και τον Πόντο της Μικράς Ασίας, ο αριθµός των µαθητών για φοίτηση στο σχολείο αυξήθηκε σηµα- ντικά. Στις αρχές του 1914, εγκαταστάθηκε στο χωριό, προερχόµενος από το Πετρίτσι της Βουλγαρίας, ο δάσκαλος Στέργιος Χατζηνούσκας, ο οποί- ος διορίσθηκε στο σχολείο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από τον Φεβ- ρουάριο του ίδιου έτους. Τον Σεπτέµβριο του 1914 προστέθηκαν στο δυνα- µικό του σχολείου και οι δάσκαλοι Γεώργιος Καραολάνης, Μαρία Χατ- ζηνούσκα και η Ελισάβετ της οποίας το επώνυµο δεν διεσώθη. Λόγω του µεγάλου αριθµού των µαθητών, αλλά και της ακαταλληλότητας του σχο- λείου, το οποίο ήταν πλέον ετοιµόρροπο, αυτό στεγάστηκε εν µέρει σε πα- ραπήγµατα κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου καθώς και σε ένα κτίριο δίπλα στη γέφυρα του ρέµατος του χωριού. Ταυτόχρονα, άρχισε να κατασκευάζεται ένα νέο διδακτήριο και µάλιστα µε προσωπική εργασία των κατοίκων. Στο κτίριο αυτό, από το 1953 στεγαζόταν η Αστυνοµία. Έτσι λειτούργησε το σχολείο µέχρι τις 5 Μαΐου του 1916. Με την εµπλοκή της Ελλάδας στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, Γερµανοβούλγαροι κατέλαβαν το χωριό. Οι κάτοικοι διασκορπίστηκαν και όσοι παρέµειναν, συνελήφθησαν ή εξορίστηκαν στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Φυσικό ήταν το σχολείο του χωριού να κλείσει. Μετά τη λήξη του πολέµου, οι κάτοικοι επέστρεψαν το φθινόπωρο του 1918 και την άνοιξη του 1919 το σχολείο άρχισε πάλι να λειτουργεί στα ίδια κτίρια µε δασκάλους τον Καραολάνη Γεώργιο και την Πετσινίκη Χρυσάνθη. Σήµερα στους χώρους αυτούς στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. του Νέου Πετριτσίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Από το 1919 έως σήµερα
Ακολουθούν πιο κάτω κατά χρονολογική σειρά όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που ανάλωσαν τις δυνάµεις τους για να προσφέρουν τα
«πρώτα γράµµατα» και όσο περισότερο µπορούσαν στις νεώτερες γενιές της εκάστοτε εποχής.

1919-20 ∆ιδ. Προσωπικό: Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Πέρου
Αµαλία Αµαλιάδου Αταλάντη Aµαλιάδου
Σχολική Εφορεία: Θωµάς Ζήσης,
Κυριακού Γ. ή ∆ίµτσιος Παπαδόπουλος

1920-21 ∆ιδ. Προσωπικό: Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Αµαλιάδου, Λερός
Σχολική Εφορεία: Παραµένει η ίδια.

Κατεδαφίστηκε το διδακτήριο δίπλα στην εκκλησία το οποίο είχε κτιστεί το 1865.

1921-22 ∆ιδ. Προσωπικό: Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Αµαλιάδου
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.

1922-23 ∆ιδ. Προσωπικό: Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσµών, οι εναποµείναντες Τούρκοι κάτοικοι έφυγαν και στο χωριό εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο της Μικράς Ασίας. Κάπως έτσι ο πληθυσµός του χωριού αυξήθηκε σηµαντικά και ξεπέρασε τους 4000 κατοίκους. Αναπόφευκτο ήταν και ο αριθµός των µαθητών να αυξηθεί κα- τά πολύ και τα υπάρχοντα οικήµατα για το σχολείο να µην επαρκούν. Τότε χρησιµοποιήθηκε για διδακτήριο ένα τουρκικό τζαµί και κυρίως το σπίτι του Tούρκου Μπέη του χωριού, του ∆εµίρ-Μπέη. Το σπίτι βρισκόταν βόρεια του σηµερινού διδακτηρίου (οικία Πανταζίδη). Τότε είναι που καθορίσθηκε και ο τύπος του σχολείου να λειτουργεί ως 4/ξιο ή 5/ξιο.


1923-26   ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
1926-27 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Κιντής
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
1927-28 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Κιντής Κουντουράς
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
Επειδή, όµως, το σπίτι του Τούρκου Μπέη ήταν ανεπαρκές και αρκετά ακατάλληλο για σχολείο, αποφασίσθηκε η ανέγερση ενός νέου διδακτηρίου, µε κρατικούς και τοπικούς πόρους. Ως καταλληλότερος χώρος επελέγη οικόπεδο κοινόχρηστο από τα αδιάθετα των ανταλλαξίµων (πιθανώς), χώρος όπου ήταν τόπος συγκέντρωσης των ζώων του χωριού, έκτασης 5 περίπου στρεµµάτων. Για ευθυγράµµιση του οικοπέδου στη Β.Α. πλευρά του, προσαρτήθηκε και ένας µικρός κήπος του Α. Μπέγου, στον οποίο η τότε Κοινότητα έδωσε ισόποσο χώρο σε άλλη τοποθεσία έκτασης 2 περίπου στρεµµάτων. Μετά την εξεύρεση του οικοπέδου, ο αρ- χιτέκτονας Β. Χατζηλάµπρου έκανε τα σχέδια και χάραξε τα θεµέλια, ενώ
 
το κτίσιµο του σχολείου το ανέλαβε ο Ιωάννης Ελευθεριάδης. Τον Μάιο του 1928 έγινε η θεµελίωση του νέου διώροφου διδακτηρίου, τύπου 6/ξιου σχολείου.  Τον  Σεπτέµβριο του ίδιου έτους είχε τελει(ώΑσρχεειίηο τ∆οηιµχ. οΚπαοριαίαο.λάνη)


Ο τότε ∆ιευθυντής του σχολείου Καραολάνης Γεώργιος (3ος από δεξιά) στον χώρο ανέγερσης του σχολικού κτιρίου.

1928-29 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Κιντής Κουντουράς
 Γιαννακοπούλου Ευαγγελία


Το σχολείο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του.

(Αρχείο ∆ηµ. Καραολάνη)

Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
Συνεχίστηκαν όλη τη χρονιά οι εργασίες κατασκευής του νέου διδακτηρίου.
1929-30 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
 Κουντουράς Γιαννακοπούλου Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου Εµ. (Μετατέθηκε ο Κιντής)


Μαθητές του σχολείου µας κατά την επέτειο της 25ης  Μαρτίου 1930.

(Αρχείο
∆ηµ. Καραολάνη)


Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
Συνεχίστηκαν όλη τη χρονιά οι εργασίες κατασκευής του νέου διδακτηρίου.
1930-31 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Κουντουράς Γιαννακοπούλου Παπακωνσταντίνου Εµ.
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.

 To καλοκαίρι του 1930 τελείωσε η κατασκευή του νέου διδακτηρίου και από την αρχή του σχολικού έτους 1930-31 το σχολείο λειτούργησε πλέον στο νέο διδακτήριο. Για την κατασκευή του δαπανήθηκαν 500.000 δραχµές από το κράτος και άλλες 500.000 δραχµές από εισφορές της τότε Κοινότητας Νέου Πετριτσίου, αλλά και των ίδιων των κατοίκων. Αξίζει να τονισθεί ότι σηµαντική ήταν και η προσωπική εργασία των κατοίκων στην ανέγερση του σχολείου. Το νέο κτίριο ήταν διώροφο µε έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο και αποθήκη. Είχε αυλή τεσσάρων (4) περίπου στρεµµάτων και σχολικό κήπο στην προέκταση της, 3 περίπου στρεµ- µάτων, περιφραγµένα µε αγκαθωτό σύρµα. Η τουαλέτα κατασκευάσθηκε στην Ν.Α. άκρη της αυλής µε 12 θέσεις, 5 για τα αγόρια, 5 για τα κορίτσια και 2 για το διδακτικό προσωπικό. Η βρύση τοποθετήθηκε στη Β.Α. άκρη της αυλής, δίπλα στην κεντρική είσοδο. Η αυλή λόγω της κλίσης του εδά- φους, χωρίστηκε σε 2 τµήµατα, το ένα ψηλότερο από το άλλο κατά 1,20 µ. και ισοπεδώθηκε. Το δάπεδο και η οροφή του διδακτηρίου ήταν από ξύλο. Μέχρι και την δεκαετία του ΄70 το σχολείο λειτουργούσε και το Σάββατο. Μέχρι τότε οι µαθητές ήταν υποχρεωµένοι να πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία, η δε αποχή ή απουσία από τον εκκλησιασµό συνοδευόταν από σχετική τιµωρία. Οι µαθητές κατά την περίοδο αυτή ξεπερνούσαν τους 600. Οι εκδροµές τότε πραγµατοποιούνταν στο Αητοβούνι, στην τοπο- θεσία «Πλατάνια», στο γήπεδο και στη γέφυρα του Στρυµόνα. Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του χειµώνα κάθε µαθητής έφερνεΟ ∆ιευθυντής Καραολάνης Γεώργιος µε 2 συναδέλφους και µαθητές του σχολείου.

(Αρχείο
∆ηµ. Καραολάνη)


ένα καυσόξυλο από το σπίτι του για το άναµµα της θερµάστρας στην τάξη του. Την περίοδο αυτή, ο Γεώργιος Καραολάνης ίδρυσε τον Μουσικό- αθλητικό Σύλλογο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ».
1931-32 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Παπακωνσταντίνου Εµ.
 (Μετατέθηκε ο Κουντουράς )Σχολική θεατρική
παράσταση 21 Μαϊου1932.

(Αρχείο
∆ηµ. Καραολάνη)

Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος (λαχανικά) που βρισκόταν στο χώ- ρο που σήµερα είναι το Νηπιαγωγείο και οι τουαλέτες του σχολείου.
1932-33 ∆ιδ. Προσωπικό : Παπακωνσταντίνου Εµ.
Εµµανουηλίδου Σουλτάνα
 Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.∆ιαµόρφωση της αυλής του Σχολείου από µαθητές.

( Αρχείο
∆ηµ. Σιώπη)


1933-34 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
Παπακωνσταντίνου Ε. Εµµανουηλίδου Σουλτάνα
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1934-35 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
ΠαπακωνσταντίνουΕµ. Εµµανουηλίδου Σ. Γρηγορίου Σταύρος
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Το σχολείο προήχθη σε 6/ξιο (Φ.Ε.Κ. 202/28-6-34). Το παλιό διδα- κτήριο που ήταν δίπλα στη γέφυρα του ρέµατος ιδιοκτησίας του σχολείου πουλήθηκε στην κοινότητα.

1935-36 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
Παπακωνσταντίνου Εµ. Εµµανουηλίδου Σ. Γρηγορίου Σταύρος
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1936-37 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
Παπακωνσταντίνου Εµ. Εµµανουηλίδου Σ. Γρηγορίου Σταύρος
Χουρµουζιάδου Ελευθερία(από 1-5-37) Παπαλέκα Αθηνά
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
∆ηµιουργήθηκε χορωδία και µουσικό σύνολο µε όργανα, χάρη στην αξιέπαινη πρωτοβουλία του δασκάλου Παπακωνσταντίνου. Οι µαθητές πήγαιναν στο σχολείο, φορώντας στολή, η οποία αποτελούνταν από µπλε παντελόνι, άσπρο πουκάµισο και καπέλο µε σήµα την κουκουβάγια. Οι µαθήτριες φορούσαν κι΄ αυτές στολή µε τ' αντίστοιχα χρώµατα. Οι τσάντες τους ήταν υφασµάτινες και τα βιβλία τα επέστρεφαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Υπήρχαν τότε στο Ν. Πετρίτσι δυο βιβλιοπωλεία, του Κυριάκου Συµεωνίδη και του Θανάση Ιατρίδη που ήταν γνωστό σε όλους µε το προσωνύµιο (το βιβλιοπωλείο του Κάφκα). Οι δάσκαλοι έµεναν στο χωριό και επόµενο ήταν να υπάρχει επίβλεψη των µαθητών και σε ώρες εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου. Μόλις σκοτείνιαζε, οι µαθητές έπρεπε να γυρίζουν στο σπίτι τους, γιατί αν τους συναντούσε έξω ο δάσκα- λος, την επόµενη µέρα θα επιβάλλονταν τιµωρίες. Την περίοδο αυτή


µαθήµατα γίνονταν και στο σπίτι του Μπέλτσιου, που βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Κ.Α.Π.Η.
Η προσκοπική οµάδα συγχωνεύθηκε µε την Ε.Ο.Ν. Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1937-38 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
Εµµανουηλίδου Σ. Γρηγορίου Σταύρος Χουρµουζιάδου Ελευθερία Παπαλέκα Αθηνά
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1938-39 ∆ιδ. Προσωπικό : Γερολάζος Λάζαρος (∆\ντής)
Εµµανουηλίδου Σ. Γρηγορίου Σταύρος Χουρµουζιάδου Ελευθερία Παπαλέκα Αθηνά.
Τοποθετήθηκαν οι: Σταµάτης Μιχάλης
Τσολακίδης Ματθαίος
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

Οι σχολικές χρονιές έκλειναν µε την παρουσίαση Γυµναστικών Επι- δείξεων από τους µαθητές. Αρκετό ενδιαφέρον συγκέντρωναν τα διάφορα αθλήµατα, όπως τα άλµατα, οι δρόµοι κ.α., καθώς και οι τσουβαλοδροµίες και οι αγώνες κατά τους οποίους οι µαθητές-αθλητές κρατούσαν στο στόµα ένα κουτάλι που είχε επάνω ένα αυγό. Οι νικητές των µαθητικών αγώνων έπαιρναν ως έπαθλο έναν έπαινο, παντελονάκια και φανελάκια. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο τέλος των Γυµναστικών Επιδείξεων οι µαθητές τραγου- δούσαν ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, το οποίο σηµατοδοτούσε το τέλος των Γυµναστικών Επιδείξεων και τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο
∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, µαθητής τότε της Α' Τάξης το θυµάται και το µεταφέρει όπως το τραγουδούσαν.

Εξετάσεις τι ωραία τελειώνουν όλα πια
και από αύριο και πέρα κάθε µέρα στη δουλειά. τραλαλά τραλαλά.

Ο καθένας όπου θέλει


θα περάσει του λοιπού δυστυχώς χωρίς φροντίδα και τη σκέψη του σχολειού. τραλαλά τραλαλά.

Το πρωί όταν ξυπνήσω δεν µε νοιάζει το σχολειό τη µαµά µου αντικρίζω µε χαµόγελο γλυκό. τραλαλά τραλαλά.

1939-40 ∆ιδ. Προσωπικό : Γρηγορίου Σ.
Εµµανουηλίδου Σ. Χουρµουζιάδου Ε. Παπαλέκα Αθηνά Σταµάτης Μ. Τσολακίδης Μ.
Τοποθετήθηκαν οι: Κουντουρατζή Σοφία(30-5-40)
Κουτσοµάνης Περικλής(11-6-40)
Μετατέθηκαν οι: Γερολάζος Λ.
Παπαλέκα Αθ. Χουρµουζιαδου Ελ.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1940-41 ∆ιδ. Προσωπικό : Γρηγορίου Σ.
Εµµανουηλίδου Σ. Σταµάτης Μ. Τσολακίδης Μ. Κουντουρατζή Σ Κουτσοµάνης Π.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέµου στις 28 Οκτωβρίου 1940 το σχολείο διέκοψε τη λειτουργία του. Την άνοιξη του 41, οι κάτοικοι αποµακρύνθηκαν από το χωριό και κατευθύνθηκαν προς τα χωριά του κάµπου. Στις 6 και 7 Απριλίου του 1941, µε τη γερµανική επίθεση κατά της Ελλάδας το χωριό βοµβαρδίστηκε από τα γερµανικά αεροπλάνα. Μια βόµβα έπληξε το διδακτήριο του σχολείου και κατέστρεψε όλη την ανα- τολική πλευρά του. Καταστράφηκαν ολοσχερώς ο ανατολικός τοίχος, δυο αίθουσες, η σκάλα ανόδου για τον πάνω όροφο, και προξενήθηκαν πολλές ζηµιές κυρίως στη στέγη του διδακτηρίου. Όλη η κινητή περιουσία του


σχολείου, όπως εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, όργανα κ.λ.π. καταστρά- φηκαν ή λεηλατήθηκαν από τους κατοίκους, εξαιτίας της αναρχίας που επικρατούσε λόγω της γερµανικής εισβολής. Έτσι καταστράφηκαν και 5-6 θέσεις από την τουαλέτα, επειδή αφαιρέθηκαν τα διαχωρίσµατα από πέτρα και οι πόρτες τους.
Κάτω από τις αίθουσες του ισογείου υπήρχε υπόγειο το οποίο στη διάρκεια της επίθεσης των Γερµανών χρησίµευσε και ως καταφύγιο. Οι δυο είσοδοι βρίσκονταν στο κάτω διάζωµα της αυλής, στον πέτρινο τοίχο, πίσω από τις µπασκέτες.

1941-44
Κατά την περίοδο αυτή το χωριό ήταν κάτω από τη βουλγαρική κατοχή. Τις δυο κάτω αίθουσες του σχολείου, οι Βούλγαροι τις χρησι- µοποιούσαν ως σχολείο, καθώς οι πάνω αίθουσες, λόγω των ζηµιών, δεν ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. Το 1943 οι Βούλγαροι αποκατέστησαν τους γκρεµισµένους τοίχους και έδωσαν στο διδακτήριο την αρχική του µορφή, χωρίς όµως να προχωρήσουν και στην εσωτερική κατασκευή των δυο αιθουσών. Τότε αφαίρεσαν τις πόρτες της κεντρικής εισόδου του διδα- κτηρίου και τις τοποθέτησαν σε άλλο κτίριο που έκτισαν στην πλατεία του χωριού.

1944-45
Τον Σεπτέµβριο του 1944, δάσκαλοι διορίσθηκαν οι ιδιώτες ∆ηµήτριος Ιωαννίδης, ∆ηµήτριος Κυριακού, Στρατούλα Παπαδο-πούλου, και Ευθυµία Παπαδοπούλου.
Την άνοιξη του 1945, µετά τη συµφωνία της Βάρκιζας, δάσκαλος στο σχολείο διορίστηκε ο Θωµάς Τενεκετζής και άρχισε η κανονική λειτουργία του σχολείου. Αυτός προέβη στην καθαριότητα διδακτηρίου, το έβαψε καθώς ήταν σε άσχηµη κατάσταση και οι τοίχοι του ήταν γεµάτοι µε συνθήµατα. Χρησιµοποιήσιµες ήταν µόνο οι δυο αίθουσες του κάτω ορό- φου. Οι δυο διασωθείσες αίθουσες του πάνω ορόφου δεν ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν επειδή δεν υπήρχε σκάλα ανόδου. Οι άλλες δυο αίθουσες της ανατολικής πλευράς δεν είχαν πατώµατα και στέγη. Μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού λειτούργησε µε έναν δάσκαλο, καθώς ο Ματθαίος Τσολακίδης που έχε τοποθετηθεί πριν τον πόλεµο, σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του πολέµου στην Αλβανία, υπηρετώντας ως αεροπόρος. Η Σοφία Κουντουρατζή παραιτήθηκε. Ο Πέτρος Κουτσοµάνης και ο Μιχάλης Σταµάτης µετατέθηκαν ενώ η Χρυσούλα Εµµανουηλίδου και ο Σταύρος Γρηγορίου αποσπάθηκαν σε άλλα σχολεία.
Σχολική Εφορεία: Καλαϊτζής Ν.
Προφυλλίδης Γ.
Το σχολείο συλλειτούργησε µε το Β' ∆ηµοτικό Σχολείο (στον χώρο


που το 1953 βρισκόταν η Αστυνοµία και σήµερα είναι τo Κ.Α.Π.Η.). Το Β΄
∆ηµοτικό Σχολείο δηµιουργήθηκε επειδή το Α΄∆ηµοτικό δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 750 περίπου µαθητών.

1945-46 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς Τοποθετήθηκε ο: Γεωργακόπουλος Μάρκος και αποσπασµένος ο : Πατσαρίζης Ιωάννης
καθώς και οι Νηπιαγωγοί: Σοβαροπούλου Στέλλα
Καλαϊτζίδου Πολυξένη Μετατέθηκε η Εµµανουηλίδου Σουλτάνα.
Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
Κατασκευάστηκαν τα πατώµατα και τα κουφώµατα των δυο κατε- στραµµένων αιθουσών καθώς και η σκάλα ανόδου για τον πάνω όροφο µε ξυλεία η οποία µεταφέρθηκε λαθραία από το Μπέλλες και το κόστος κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 463.000 δραχµών. Λόγω της µη χρησι- µοποίησης των δυο αιθουσών, τα δυο τµήµατα της Α΄ τάξης στεγάστηκαν σε ένα παράπηγµα, πέρα από το ρέµα, όπου βρισκόταν η στρατιωτική διοίκηση. Το σχολείο λειτουργούσε µαζί µε το Β΄ ∆ηµοτικό σχολείο ως ένα 6/τάξιο σχολείο. Υπήρχε µαθητικό συσσίτιο µε πρωινό το οποίο περιε- λάµβανε ψωµί καλαµποκίσιο, γάλα, µαρµελάδα, σταφιδόψωµο και κάψου- λες από µουρουνέλαιο. Αξίζει να τονισθεί ότι τις καλύτερες εκθέσεις ι- δεών των µαθητών τις τοιχοκολλούσαν στην πλατεία για να τις διαβάζουν οι κάτοικοι του χωριού.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1946-47 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς
Γεωργακόπουλος Μάρκος η αποσπασµένη Καλαϊτζίδου Π.
Τοποθετήθηκαν οι : Χίτζιου Καλλιόπη
και µή παρουσιασθείς ∆ιακόπουλος Σαράντης Υπηρέτης διορίστηκε την 7-3-47 ο Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
Σχολική Εφορεία : Καλαϊτζής Ν.
Προφυλλίδης Γεωργ.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β' ∆ηµοτικό σχολείο. Λειτουρ- γούσε µαθητικό συσσίτιο µε πρωινό ρόφηµα.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1947-48 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς
Γεωργακόπουλος Μάρκος Χίτζιου Κ.
η αποσπασµένη Νηπιαγωγός Καλαϊτζίδου Π.
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος


Σχολική Εφορεία : Παραµένει η ίδια.
Λόγω της έντασης του εµφυλίου πολέµου το σχολείο λειτουργούσε µόνο το πρωί. Την άνοιξη του 1948 έγινε επίταξη από τον στρατό και το σχολείο λειτουργούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου. Τα ζώα του στρατού κατέστρεψαν τον σχολικό κήπο και πολλά από τα δέντρα της αυλής. Από τον στρατό αφαιρέθηκε ο φράκτης της αυλής και οι τουαλέτες καταστράφηκαν από τους κατοίκους.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο.
Λειτουργούσε µαθητικό συσσίτιο µε πρωινό ρόφηµα.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1948-49 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς η αποσπασµένη Νηπιαγωγός Καλαιτζίδου Π.
Η δασκάλα Χίτζιου Κ (αποσπάστηκε σε άλλο σχολείο)
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
Σχολική Εφορεία : Ιωαννίδης ∆.
Μπόνης ∆ηµ.
Την 5 Μαΐου του 1949 έγιναν µάχες στο χώρο του σχολείου. Αντιαρ- µατικά βλήµατα του πυροβολικού έπληξαν το διδακτήριο και γκρέµισαν µερικά τµήµατα του τοίχου του σχολείου. Το αρχείο του σχολείου, βιβλία, χάρτες, όργανα, και τα τρόφιµα των µαθητικών συσσιτίων κλάπηκαν ή καταστράφηκαν. Την επόµενη ηµέρα οι µάχες σταµάτησαν και επισκευά- στηκαν πρόχειρα οι ζηµιές.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο πληµµελώς όµως λόγω του εµφύλιου πόλεµου.
Λειτουργούσε µαθητικό συσσίτιο.

1949-50 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
Σχολική Εφορεία : Παραµένει ή ίδια.

Με τη λήξη του πολέµου και µε έξοδα της υπηρεσίας ανοικοδόµησης, χωρίς την ανάµιξη της σχολικής εφορείας, άρχισε την 21-10-49 η κατασκευή των ορόφων, των δυο αιθουσών, ο σοβάς των τοίχων και η επισκευή της στέγης. Οι εργασίες σταµάτησαν τον Μάρτιο του 1950 λόγω εξάντλησης των χρηµάτων. Έτσι δεν κατέστη δυνατή η επισκευή του σοβά του διαδρόµου, της πόρτας της κεντρικής εισόδου, όπου τοπο- θετήθηκαν προσωρινά σανίδες, δωρεά του 218 Τ.Π. που είχε ως έδρα του το χωριό. Στρατιώτες


του Τάγµατος περιέφραξαν την αυλή του σχολείου µε αγκαθωτό σύρµα.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο. Λειτουργούσε µαθητικό συσσίτιο.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1950-51 ∆ιδ. Προσωπικό : Τενεκετζής Θωµάς τοποθετήθηκε η Παπαδάκη Μαρία (27-9-50)
και ως αποσπασµένοι οι: Μάλλιος Χρίστος
Φιλιππίδου Χαρίκλεια
(Τον Φεβρουάριο του 1951 παραιτήθηκε ο Τενεκετζής Θωµάς).
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
Σχολική Εφορεία : Ιωαννίδης ∆.
Κυριακού Φίλιππος.

 Τον Μάιο του 1951 χορηγήθηκαν χρήµατα από κεφά- λαια της ανασυγ- κρότησης δυνάµει τ η ς υ π . α ρ ι θ µ . 78039 / 50 κοινής απόφασης του Υ- πουργείου Παιδείας και Ανοικοδόµησης. Έτσι, θεµελιώθηκε επέκταση του διδα- κτηρίου, ανατολικά µε την κατασκευή δυο αιθουσών και διαδρόµου. Το καλο- καίρι του 1951 τε- λείωσε η τοιχοποιία. Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµο- τικό Σχολείο.
Λειτουργούσε µα- θητικό συσσίτιο.
Καλλιεργείται ο σχο- λικός κήπος.

Ενδεικτικό της ∆΄τάξης του σχολικού έτους 1950-51.


1951-52 ∆ιδ. Προσωπικό : Παπαδάκη Μαρία
Φιλιππίδου Χαρίκλεια.
Τοποθετήθηκαν οι: Λιάος Γεώργιος
Ξηροτύρης Ευάγγελος (ο οποίος δεν πα- ρουσιάστηκε λόγω της στράτευσης του και στη θέση του διορίστηκε προσω- ρινά τον Απρίλιο του 1952 ο απόφοιτος του Γυµνασίου)
∆ήµου ∆ηµήτρης Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος
Σχολική Εφορεία : Ιωαννίδης ∆.
Κυριακού Φίλιππος.
Οι εργασίες επέκτασης του διδακτηρίου σταµάτησαν λόγω της
διακοπής της πίστωσης και ξανάρχισαν τον Ιανουάριο του 1952, οπότε και έγινε επικάλυψη της στέγης µε πλάκες σιδηρο- παγούς σκυροκονιάµατος. Προτι- µήθηκε αυτή η λύση, για να είναι πιο εύκολη η ανέγερση και δεύτε- ρου ορόφου. Η βιβλιοθήκη είναι γεγονός, µε 44 βιβλία για τους µαθητές και 46 για τους δα- σκάλους.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο.
Λειτουργούσε µαθητικό συσσίτιο.
Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.


Πρακτικό Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων έτους 1951.

1952-53 ∆ιδ. Προσωπικό : Λιάος Γεώργιος
Παπαδάκη Μαρία Τοποθετήθηκε η Φιλιππίδου Χαρίκλεια
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Π.
Σχολική Εφορεία : Τενεκετζής Θ.
Χαλκίδης ∆.
Ιδρύθηκε σχολικό µουσείο. Συνεχίστηκαν και τελείωσαν οι εργασίες για την επέκταση του διδακτηρίου. Με τη βοήθεια του κράτους


και µε εισφορές της τότε Κοινότητας Νέου Πετριτσίου κατασκευάστηκαν τα πατώµατα (ξύλινα ) των δυο αιθουσών, τα κουφώµατα, η επίστρωση των διαδρόµων µε τσιµέντο, η σκάλα στην είσοδο, το σοβάτισµα του εσωτε- ρικού του διδακτηρίου και ο ελαιοχρωµατισµός των κουφωµάτων. ∆εν κατέστη δυνατόν να πραγµατοποιηθεί ο υδροχρωµατισµός του διδακτη- ρίου. Οι εργασίες τελείωσαν στις 20 Οκτωβρίου του 1952 και το κτίριο παραδόθηκε προς χρήση. Στις δυο αίθουσες του στεγάστηκαν το Νηπια- γωγείο και η Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Για την επέκταση του διδα- κτηρίου δαπανήθηκαν 65.862.320 δραχµες (τα 30.662.320 σε υλικά) από την υπηρεσία ανοικοδόµησης, 23.000.000 δραχµές από την τότε Κοινότητα Νέου Πετριτσίου και 814.000 δραχµές από την Σχολική Εφορεία (σύνολο 89.676.320 δραχµών). Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται όσα δαπάνησε απευθείας η Κοινότητα και η Σχολική Εφορεία του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου. Κατασκευάστηκαν επίσης οι πόρτες της κεντρικής εισόδου του διδακτηρίου. Με δαπάνες της Σχολικής Εφορείας του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου κατασκευάστηκε ο γκρεµισµένος σοβάς του διαδρόµου και ολοκληρώθηκε ο γενικός υδροχρωµατισµός του διδακτηρίου εκτός από την επέκταση του.
Συλλειτούργησε και πάλι µε το Β΄ ∆ηµοτικό Σχολείο. Καλλιεργείται ο σχολικός κήπος.

1953-54 ∆ιδ. Προσωπικό : Φιλιππίδου Χαρίκλεια (∆/ντρια)
Λιάος Γεώργιος Παπαδάκη Μαρία
Ξηροτύρης Ευάγγελος (µε απόσπαση στο
∆ηµοτικό Σχολείο Παραποτάµου).
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος.
Σχολική Εφορεία : Τενεκετζής Θωµάς
Χαλκίδης ∆ηµ. (στις 30-4-1954 αντικατα-
στάθηκε από τον ) Ηλιάδη Χρίστο


 
Καθαρισµός αίθουσας από µαθήτριες.
(Αρχείο Νικολίνας Σπανίδου)
Στο διδακτήριο δεν έγινε καµία εργασία. Από την τότε Κοινότητα  Ν. Πετριτσίου δ α π α ν ή θ η κα ν 7 . 5 0 0 . 0 0 0 δραχµές για την ανακατασκευή των κατεστραµµένων τουα- λετών του Σχολείου. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 6-4- 1954 και τελείωσαν στις 20-4- 1954. Έγινε περίφραξη του σχολικού κήπου µε αγκαθωτό σύρµα και φυτεύτηκαν 14 ο- πωροφόρα δέντρα, δηµιουρ-


Γήθηκε φυτώριο οπωροφόρων δέντρων µε τη βοήθεια του γεωπόνου Τυµπανίδη Ιωάννη.

1954-55 ∆ιδ. Προσωπικό : Λιάος Γεώργιος (∆/ντής)
Φιλιππίδου Χαρίκλεια Παπαδάκη Μαρία Ξηροτύρης Ευάγγελος Πελεκανάκης Ελπιδοφόρος Καλαντζόπουλος Σωκράτης
(Ο Ξηροτύρης Ευάγγελος έφυγε µε απόσπαση στο ∆ηµοτικό Σχολείο Παραποτάµου και αντικαταστάθηκε από τον Πελεκανάκη Ελπιδοφόρο ο οποίος ήλθε µεν στις 24- 9-1954 πλήν όµως στις 9-12- του ιδίου έτους µετετέθη στην Κρήτη. Ο Καλαντζόπουλος Σωκράτης ήρθε στις 10-3-1955 µε απόσπαση από τη Β΄ Περιφέρεια Λάρισας)
Υπηρέτης: Σιδηρόπουλος Πολύκαρπος.
Σχολική Εφορεία: Παπαδόπουλος Νικόλαος
Βετέρναλης∆ηµήτριος
  Στις 1-12-54 η τότε Κοινότητα του Ν. Πετριτσίου ανέλαβε, µε δικά της έξοδα, τη γενική επισκευή του διδακτηρίου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, µε συνολική πίστωση 48.000 δραχµές. Στις 26-12-54 η τότε Κοινότητα κατασκεύασε µια βρύση µε 4 κρουνούς στην Β.Α. άκρη της κάτω αυλής µε παροχέτευση για την καθαριότητα του κτιρίου µπροστά από την κεντρική είσοδο, συνολικής δαπάνης 3.000 δραχµών. Στο σχολικό κήπο φυτεύτηκαν άλλα 12 οπωροφόρα δέντρα και µεγάλωσε η έκταση του φυτωρίου. Σε τµήµα του σπάρθηκε σιτάρι και στον οπωρώνα σπάρθηκαν µπιζέλια και κουκιά.
Απαγγελία ποιηµάτων από µαθήτριες σε σχολική
γιορτή το 1954.


(Αρχείο Βάσως Μπούζα) (Αρχείο Ντίνας Σαρρηγιαννίδου)


1955-56 ∆ιδ. Προσωπικό : Παρέµεινε το ίδιο.
(Έγινε ∆ιευθύντρια η Φιλιππίδου Χαρίκλεια και τοποθετήθηκε ο δάσκαλος Τίρτας Γεώργιος)
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
 Ο αριθµός των µαθητών την εποχή αυτή ανερχόταν στους 700 περίπου. Το σχολείο λειτουργούσε εκ περιτροπής, πρωί και απόγευµα. Για τη θέρµανση, το σχολείο υποχρέωνε τους µαθητές να φέρνουν, κατά τη χειµερινή περίοδο, από ένα ξύλο για τη θερµάστρα της τάξης τους.
Πανοραµική άποψη του Σχολείου στις 18-10-1956.
(Αρχείο Αναστασίου Νικητίδη )

1956-57 ∆ιδ. Προσωπικό : Παρέµεινε το ίδιο.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
1957-58 ∆ιδ. Προσωπικό : Παρέµεινε το ίδιο.
Σχολική Εφορεία: Άγνωστη.
 G?µ?as t???? ? p?de??e?? 1957. ??? p??a??da
??at? ? ? ????a G???a.
(Αρχείο
Σοφίας Μπούζα)Πρακτικό για αγορά βιβλίων.
Στιγµιότυπο από θεατρική παράσταση.
(Αρχείο   Βάσως Μπούζα)


Με κρατική δαπάνη έγινε αλλαγή των παραθύρων, και του δαπέδου. Μια αίθουσα του δευτέρου ορόφου κρίθηκε ακατάλληλη λόγω ταλάντευσης του δαπέδου.

1958-59 ∆ιδ. Προσωπικό : Παρέµεινε το ίδιο.
(Τοποθετήθηκε ο δάσκαλος Οικονόµου Κ.)
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.


 
Αναµνηστική φωτογραφία του διδακτικού προσωπικού στην είσοδο του Σχολείου το 1959.
Η εσωτερική σκάλα του διδακτηρίου αντικαταστάθηκε µε µπετόν µε κρατική δαπάνη αξίας
18.000 δραχµών.
Μετά την απογευµατινή βάρδια, λειτουργούσε µια τάξη στο ισόγειο, µε δασκάλους τον Τίρτα και τον Μαζνέϊκο. Η τάξη αυτή απευθυνόταν σ' αυτούς που δεν  είχαν   πάρει  απολυτήριο
∆ηµοτικού και φοιτούσαν µαθη- τές από 15 έως 60 ετών. Την τάξη αυτή των «µεγάλων», µετά την απογευµατινή βάρδια την  έλεγαν
«Νυχτερινό Σχολείο».

1959-60 ∆ιδ. Προσωπικό : Λιάος Γεώργιος (∆/ντής)
Φιλιππίδου Χαρίκλεια Παπαδάκη Μαρία Τίρτας Γεώργιος Γκούντελης Κων/νος Μιχαηλίδου Μαρία.
( Οι Γκούντελης Κων/νος και Μιχαηλίδου Μαρία ήσαν προσωρινοί).
 Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.Aπαγγελία ποιήµατος από τον Άγγελο Κύρλεση µπροστά στο καφενείο «Μπέλλες» κατά τον εορτασµό
της 25ης Μαρτίου 1960.

(Αρχείo Κώστα Κύρλεση)


Στο διδακτήριο έγινε αντικατάσταση του δαπέδου της δυτικής αίθουσας του πάνω ορόφου µε µπετόν, αξίας 26.000 δραχµών. Επίσης κατασκευάστηκε ένα υπόστεγο και ανακατασκευάστηκε η εστία µε την ξυλεία του αντικατασταθέντος δαπέδου, αξίας 5.000 δραχµών. Τόσο η αντικατάσταση του δαπέδου όσο και η κατασκευή του υπόστεγου καθώς και η ανακατασκευή της εστίας, έγιναν µε δαπάνες της Κοινότητας.

1960-61 ∆ιδ. Προσωπικό : Λιάος Γεώργιος (∆/ντής)
Φιλιππίδου Χαρίκλεια Αντωνοπούλου Σωτηρία Τίρτας Γεώργιος Τσακαλάκης ∆ηµήτριος Ντάλιου Βασιλική Κουτσούκος Χρίστος
Σχολική Εφορεία: Άγνωστη.

1961-62 ∆ιδ. Προσωπικό : Λιάος Γεώργιος (∆/ντής)
Φιλιππίδου Χαρίκλεια Αντωνοπούλου Σωτηρία Τίρτας Γεώργιος


Τσακαλάκης ∆ηµήτριος Ντάλιου Βασιλική Κουτσούκος Χρίστος Χατζηφώτη Αικατερίνη Γκούντελης Κων/νος.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

 Τα δυο Σχολεία Α΄ και  Β΄  συγχωνεύ- τ η κ α ν σ ε έ ν α 11/θεσιο, µε την αριθµ. 51565/22-5- 1961 διαταγή του Υπουργείου Παι- δείας.
( Φ . Ε . Κ . σ υ γ χ ω - νεύσεως 71/27-4- 1961).


Θεατρική παράσταση κατά την 25ην Μαρτίου του 1960.
(Αρχείo Νίκου Μπούζα)

1962-63 ∆ιδ. Προσωπικό : Φιλιππίδου Χαρίκλεια (∆/ντρια)
Τίρτας Γεώργιος Κουτσούκος Χρίστος Τσακαλάκης ∆ηµήτριος Γκούντελης Κων/νος Γκούντελη Ελένη Χατζηφώτη Αικατερίνη Αυγουστίδου Ευτυχία Βασιλακέρη Κερατσή
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

1963-64 ∆ιδ. Προσωπικό : Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής)
Κοντογιάννης Λάµπρος Τζινιέρης Αθανάσιος Γκούντελης Κων/νος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Χατζηφώτη Αικατερίνη Αυγουστίδου Ευτυχία


Γκούντελη Ελένη Βασιλακέρη Κερατσή Πόπη Κερασιά
 Σχολική Εφορεία : Αγνωστη.

Κατασκευάστηκε βόθρος στις τουαλέτες και δαπανήθηκαν 9.500 δραχµές. Επίσης το εστιατόριο µε το µαγειρείο, αξίας 120.000 δραχµών, και η περίφραξη του κήπου, αξίας 1.860 δραχµών. Όλα τα έξοδα καλύφθηκαν από την Κοινότητα του Ν. Πετριτσίου.
Το σχολείο προήχθη σε 12/θεσιο. (Φ.Ε.Κ.
193/4-11-1963).
Απονοµή βραβείων την ηµέρα των Γυµναστικών Επιδείξεων απο τον
∆/τή του Τάγµατος Ν. Πετριτσίου.
(Αρχείo Γεωργίου Τίρτα)

1964-65 ∆ιδ. Προσωπικό : Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής)
 Κοντογιάννης Λάµπρος Τζινιέρης Αθανάσιος Γκούντελης Κων/νος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Γκούντελη Ελένη

(Αρχείo
Βάσως Μπούζα)
Θωµάκου Ποτίτσα
Καρατζιά Βασιλεία(πήρε απόσπαση) Πόπη Κερασιά
Μαζνέικος Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία Βασιλακέρη Κ.
Σχολική Εφορεία : Αγνωστη.


Κατάθεση στεφάνου στο στρατιωτικό νεκροταφείο από τη µαθήτρια
Βάσω Μπούζα.
Στο διδακτήριο κατασκευάστηκε µαντρότοιχος στη βόρεια πλευρά, αξίας 4.100 δραχµών και ανακατασκευάστηκαν οι οροφές δυο αιθουσών, αξίας 936.500 δραχµών.

1965-66 ∆ιδ. Προσωπικό : Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής)
Κοντογιάννης Λάµπρος


Τζινιέρης Αθανάσιος Γκούντελης Κων/νος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Μαζνέικος Αθανάσιος Γκούντελη Ελένη
Παπανίκας Κων/νος Πόπη Κερασιά Θωµάκου Ποτίτσα Τζουκµάνη Μεταξία Καρατζιά Βασιλεία
(O Παν. Γεωργακόπουλος τον Φεβρουάριο πήγε για µετεκπαίδευση).
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.


 
Παραδοσιακοί χοροί.
(Αρχείo Τονουνίδου)
Κατασκευάστηκαν σιδε- ρένια κουφώµατα στη νότια αίθουσα του πάνω ορόφου, αξίας 13.000 δραχµών και κιγκλιδώµατα, αξίας 2.575 δραχµών.
Το 1965, επί πρωθυπουρ- γίας Γ. Παπανδρέου λειτούρ- γησαν τα µαθητικά συσσίτια, ως και το 1967, oπότε και κα- ταργήθηκαν. Στον σχολικό κή- πο όπου σήµερα στεγάζεται το Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο κ α λ λ ι ε ρ - γούσαν οι δάσκαλοι µε τη βοήθεια µαθητών διάφορα

λαχανικά που τα χρησιµοποιούσαν στα συσσίτια. Για την προµήθεια εποπτικών οργάνων (δοκιµαστικούς σωλήνες, χάρτες κ.λ.π.) διοργάνωναν χοροεσπερίδες.

1966-67 ∆ιδ. Προσωπικό : Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής) )
Κοντογιάννης Λάµπρος Τζινιέρης Αθανάσιος Γκούντελης Κων/νος Μαζνέικος Αθανάσιος Καραολάνης ∆ηµήτριος Πόπη Κερασιά Καρατζιά Βασιλεία Γκούντελη Ελένη Τζουκµάνη Μεταξία


Θωµάκου Ποτίτσα
∆εσποτάκη Μαριγώ
(O Αθαν. Τζινιέρης τον Ιανουάριο πήγε για µετεκπαίδευση. Ο ∆ηµ. Καραολάνης ήλθε µε απόσπαση ένώ η Βασ. Καρατζιά πήρε απόσπαση).
Σχολική Εφορεία :Άγνωστη.
Κατασκευάστηκαν κιγκλιδώµατα αξίας 7.500 δραχµών.
 
Το διδακτικό προσωπικό στις 24-6-1967. (Αρχείo Μαριγώς ∆εσποτάκη)

1967-68 ∆ιδ. Προσωπικό : Κοντογιάννης Λάµπρος (∆/ντής)
Καραολάνης ∆ηµήτριος Γκούντελης Κων/νος
Ζερβός Εµµανουήλ(µε απόσπαση) Παπαδόπουλος Κ/νος( µε απόσπαση) Μαζνέικος Αθανάσιος
Γκούντελη Ελένη Θωµάκου Ποτίτσα
∆εσποτάκη Μαριγώ Τζουκµάνη Μεταξία Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
(Οι Εµµαν. Ζερβός και Κων. Παπαδόπουλος ήλθαν µε απόσπαση ενώ ο Παν.
Γεωργακόπουλος επέστρεψε από τη µετεκπαίδευση τον Μάρτιο).
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Με κρατική επιχορήγηση έγινε ανακατασκευή των δαπέδων πέντε αιθουσών, διαδρόµων και γραφείων, αξίας 228.000 δραχµών.


1968-69 ∆ιδ. Προσωπικό : Κοντογιάννης Λάµπρος (∆/ντής)
Γκούντελης Κων/νος Τζινιέρης Αθανάσιος Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Μαζνέικος Αθανάσιος Καραολάνης ∆ηµήτριος Γκούντελη Ελένη
Τζουκµάνη Μεταξία
∆εσποτάκη Μαριγώ Θωµάκου Ποτίτσα Ζερβός Εµµανουήλ
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

 Με κρατική επιχορήγηση από το Υπουργείο Παι- δείας και το Νοµαρχιακό Ταµείο πραγµατοποιή- θηκε ο υδροχρωµατισµός του εσωτερικού του διδακτηρίου και άλλαξαν όλα τα ξύλινα κουφώµατα σε 5 αίθουσες µε αντί- στοιχα σιδερένια, αξίας 154.617 δρχ.
Aπό τις Γυµναστικές Επιδείξεις στις 28-5-1969. (Αρχείo Ιορδάνη Τριανταφυλλίδη)

1969-70 ∆ιδ. Προσωπικό : Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής)
Γκούντελης Κων/νος
Τζινιέρης Αθανάσιος
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
Μαζνέικος Αθανάσιος
Καραολάνης ∆ηµήτριος
∆εσποτάκη Μαριγώ
Θωµάκου Ποτίτσα
Βουσδούκα Μαρία
Ιωαννίδου Ελισάβετ
Τζουκµάνη Μεταξία

1970-71 Σχολική Εφορεία :

∆ιδ. Προσωπικό : Άγνωστη.

Τίρτας Γεώργιος (∆/ντής)
Γκούντελης Κων/νος


Τζινιέρης Αθανάσιος Μαζνέικος Αθανάσιος Ιωαννίδου Ελισάβετ Τζουκµάνη Μεταξία Καραολάνης ∆ηµήτριος Θωµάκου Ποτίτσα
∆εσποτάκη Μαριγώ Βουσδούκα Μαρία.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

Στο διδακτήριο έγινε ανακατασκευή της οροφής του διαδρόµου, ανακατασκευή της εξωτερικής σκάλας µε µωσαϊκό και εξωτερικός υδροχρωµατισµός του κτιρίου, αξίας 53.000 δραχµών.
Το σχολείο υποβιβάστηκε σε 11/θέσιο (Φ.Ε.Κ. 674/26-9-70).

1971-72 ∆ιδ. Προσωπικό : Τζινιέρης Αθανάσιος (∆/ντής)
Καραολάνης ∆ηµήτριος
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαϊτατζής Αθανάσιος
∆εσποτάκη Μαριγώ Τζουκµάνη Μεταξία Ανδρουλάκη Κατερίνα Ιωαννίδου Ελισάβετ Βουσδούκα Μαρία.
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
 
Παρέλαση του Σχολείου µας στις 25-3-1971.
(Αρχείo Κων/νου Λάψιου)


1972-73 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαιτατζής Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία Ιωαννίδου Ελισάβετ
∆εσποτάκη Μαριγώ Ανδρουλάκη Κατερίνα Βουσδούκα Μαρία Καζάκου Καλυψώ Νούση Σταµατία
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
  Ο Παπα-Χρίστος απονέµει δίπλωµα στη νικήτρια
του άλµατος εις µήκος.

Παραδοσιακοί χοροί κατά τη διάρκεια των Γυµναστικών
Επιδείξεων.
Το σχολείο υποβιβάστηκε σε 10/θέσιο (Φ.Ε.Κ.360/20-5-72 τ.Β).

1973-74 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαιτατζής Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία
∆εσποτάκη Μαριγώ Ανδρουλάκη Κατερίνα Βουσδούκα Μαρία Ιωαννίδου Ελισάβετ
(Η Ελισάβετ Ιωαννίδου πήρε απόσπαση στη ∆. Γερµανία).
Σχολική Εφορεία :Άγνωστη.

1974-75 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαιτατζής Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία


∆εσποτάκη Μαριγώ Ανδρουλάκη Κατερίνα Μήτσιου Αγγελική Βουσδούκα Μαρία
∆ώνη Ελισάβετ
(Η Ελισάβετ ∆ώνη πήρε απόσπαση στη ∆. Γερµανία)
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

1975-76 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαϊτατζής Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία
∆εσποτάκη Μαριγώ Ανδρουλάκη Κατερίνα Βουσδούκα Μαρία Μήτσιου Αγγελική
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

Απαγγελία ποιηµάτων στις 24-3-75.
(Αρχείo Νίκου Βουκάντζη)

1976-77 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
∆αδής ∆ηµήτριος Μαζνέικος Αθανάσιος Γκαϊτατζής Αθανάσιος Τζουκµάνη Μεταξία


∆εσποτάκη Μαριγώ Ανδρουλάκη Κατερίνα
 Σχολική Εφορεία :Άγνωστη.


Aπό τις Γυµναστικές
Επιδείξεις τον Ιούνιο του 1976.


(Αρχείo Αγγέλας Χουρδάρη)

1977-78 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
Μαζνέικος Αθανάσιος Ζερβός Εµµανουήλ Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Τζουκµάνη Μεταξία Γιοβανούδης Κων/νος
∆εσποτάκη Μαριγώ Κωντσαντινέα Μαίρη
 Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Μια τάξη του σχολείου.(Αρχείo
Χρήστου Αλαµάνη)


1978-79 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
Μαζνέικος Αθανάσιος Ζερβός Εµµανουήλ Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Τζουκµάνη Μεταξία
∆εσποτάκη Μαριγώ Κωντσαντινέα Μαίρη Μπαρµπαγιαννάκος Αντώνης Ράµναλη Άννα
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

 
Μαθητές τις Απόκριες το 1979 µε τον δάσκαλό τους Αντώνη Μπαρµπαγιαννάκο.
(Αρχείo Μιχάλη Σπανίδη)
1979-80 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
Μαζνέικος Αθανάσιος Κωνσταντινέα Μαίρη Ζερβός Εµµανουήλ Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Μπαρµπαγιαννάκος Αντώνης Τζουκµάνη Μεταξία
∆εσποτάκη Μαριγώ Αϊτζής Ιωάννης
(Ο Αϊτζής Ιωάννης µε προσωρινή τοποθέτηση).


Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

1980-81 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης ∆ηµήτριος (∆/ντής)
Μαζνέικος Αθανάσιος Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Πάνος Μιχαήλ Κανακάρης Συµεών Τζουκµάνη Μεταξία Σιούλη Θεοφανή Σαλβαρά Ιφιγένεια Καραολάνης Γιώργος Νικολαϊδης Αθανάσιος
 Σχολική Εφορεία: Άγνωστη.


Παρέλαση στην γιορτή της 25ης Μαρτίου 1981.


(Αρχείo
Γεωργίου Χαλίλη)

1981-82 ∆ιδ. Προσωπικό : Μαζνέικος Αθανάσιος (∆/ντής)
Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Πάνος Μιχαήλ Βαλσαµάκης Ιωάννης Πατούσης Γεώργιος Καραολάνης Γεώργιος Χαρτώνα Μαριγώ Ορφανοπούλου ∆έσποινα Σιούλη Θεοφανή
Γκιόκα Ελένη
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.
Τον Σεπτέµβριο του 1981, τοποθετήθηκαν κιγκλιδώµατα 6 µέτρων στην είσοδο για την ασφάλεια των µαθητών και αλλά 40 µέτρα για την περίφραξη του κήπου. Τον Οκτώβριο κατασκευάστηκε το υπάρχον κυλι-


κείο (πρώτος που ανέλαβε να το λειτουργήσει ήταν ο Παπαδόπουλος Κων/νος, ενώ τα τελευταία χρόνια την ευθύνη έχουν ο Ιωάννης και η Χριστίνα Κυριακού). Μέχρι τότε το κυλικείο ήταν κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στον πάνω όροφο του σχολείου. Τον Οκτώβριο του 1981 έγινε υδροχρωµατισµός του γραφείου του σχολείου.
Τον Νοέµβριο τοποθετήθηκε λαµαρίνα (ελλενίτ) στη βεράντα του σχολείου. Τον ∆εκέµβριο τοποθετήθηκαν 2 βρύσες στις τουαλέτες. Τον Ιανουάριο του 1982 έγινε τσιµεντόστρωση τµήµατος της αυλής έκτασης
120 τ.µ. και τοποθετήθηκε οδηγός στην αυλή του σχολείου. Έγινε ισοπέδωση της αυλής στρώνοντάς την µε τρία άλφα (8 αυτοκίνητα). Τοποθετήθηκε λάµα 80 µέτρων στα κιγκλιδώµατα. Να σηµειωθεί ότι η διαµόρφωση της αυλής είχε να γίνει από το 1930. Τον Φεβρουάριο έγιναν διάφορες επισκευές µε στόκο και ελαιοχρωµατισµό του διαδρόµου. Τον Μάρτιο έγινε κλάδεµα των δέντρων και ευπρεπίστηκαν µε ελαιοχρωµα- τισµό τα κάγκελα της αυλής του σχολείου.

1982-83 ∆ιδ. Προσωπικό : Μαζνέικος Αθανάσιος (∆/ντής)
Σαµαρτζίδης Θεόδωρος Πάνος  Μιχαήλ Πατούσης Γεώργιος Ορφανίδης ∆ηµήτριος Ορφανοπούλου ∆έσποινα Βαλσαµάκης Ιωάννης Σιούλη Θεοφανή
Γκιόκα Ελένη Μπαλίδης Ευστάθιος
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.

 Έγινε προσπάθεια δενδροφύτευσης της αυλής και φυτεύτηκαν ακακίες, πλατάνια, κλαίουσες και σοφόρες.
Ο δάσκαλος
Θεόδωρος Σαµαρτζίδης συνοδεύει τα παιδιά στην παρέλαση της 25ης Μαρτιου 1983.

(Αρχείo Ζωής Αλαµάνη)


1983-84 ∆ιδ. Προσωπικό:Σχολική Εφορεία : Μαζνέικος Αθανάσιος (∆/ντής) Σαµαρτζίδης Θεόδωρος
Πάνος Μιχαήλ Πατούσης Γεώργιος Βαλσαµάκης Ιωάννης Ορφανοπούλου ∆έσποινα Γκιόκα Ελένη
Σιούλη Θεοφανή Ναλµπάντης Γρηγόρης Άγνωστη.
1984-85 ∆ιδ. Προσωπικό :Σχολική Εφορεία : Ορφανοπούλου ∆έσποινα (∆/ντρια) Γκιόκα Ελένη
Μπαντοτάκης ∆ηµήτρης Σιούλη Θεοφανή Βαλσαµάκης Ιωάννης Νάκου Άννα
Πατούσης Γεώργιος Αρβανίτη Στεργιαννή Γερµανός Φίλιππος Άγνωστη.
Γίνεται επισκευή(κεραµίδια) της στέγης

1985-86
∆ιδ. Προσωπικό :


Σχολική Εφορεία :
Ορφανοπούλου ∆έσποινα (∆/ντρια) Γκιόκα Ελένη
Σιούλη Θεοφανή Βαλσαµάκης Ιωάννης Κορωνίδης Σάββας Καραολάνης Γεώργιος Πατούσης Γιώργος Γερµανός Φίλιππος Άγνωστη.
1986-87 ∆ιδ. Προσωπικό : Σουρουτζίδης Ιωάννης (∆/ντής)
Καραολάνης Γεώργιος
  Κιοσσές Αθανάσιος
  Γκιόκα Ελένη
  Κορωνίδης Σάββας
  Ορφανοπούλου ∆έσποινα
  Πατούσης Γεώργιος
  Γερµανός Φίλιππος
Σχολική Εφορεία : Άγνωστη.


1987-88 ∆ιδ. Προσωπικό :Σχολική Εφορεία : Σουρουτζίδης Ιωάννης (∆/ντής) Βαλσαµάκης Ιωάννης
Γκιόκα Ελένη Κορωνίδης Σάββας Μπαβέλης Αλέξανδρος Γερµανός Φίλιππος Καραολάνης Γεώργιος Κιοσσές Αθανάσιος Γιαζιτζής Χαράλαµπος. Άγνωστη.
1988-89 ∆ιδ. Προσωπικό : Ζώης Αθανάσιος (∆/ντής) Σιούλη Θεοφανή
Γκιόκα Ελένη Γερµανός Φίλιππος Καραολάνης Γεώργιος Κιοσσές Αθανάσιος Βαλσαµάκης Ιωάννης Μπαβέλης Αλέξανδρος Κορωνίδης Σάββας.
Σχολική Εφορεία :Άγνωστη.

1989-90
∆ιδ. Προσωπικό :


Σχολική Εφορεία :
Ζώης Αθανάσιος (∆/ντής) Καµπέρης Ιωάννης Καραολάνης Γεώργιος Μπαβέλης Αλέξανδρος Κορωνίδης Σάββας Φιλέντα Φωτεινή Γερµανός Φίλιππος Ουσίδης ∆ηµήτριος.
Άγνωστη.
1990-91 ∆ιδ. Προσωπικό :


Σχολική Εφορεία : Ζώης Αθανάσιος (∆/ντής) Λιόντα Παρθένα Πετρίδης Θωµάς Καµπέρης Ιωάννης Ουσίδης ∆ηµήτριος Κορωνίδης Σάββας Καραολάνης Γεώργιος Μπαβέλης Αλέξανδρος.
Άγνωστη.Το 1991 δηµιουργείται Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων µε την ονοµασία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (31-01-1991).
Πρόεδρος : Νούλη Βαλεντίνα Γραµµατέας : Χουρδάρη Άννα Αντιπρόεδρος : Φιλιππίδης Κων/νος
Ταµίας : Μορφίδου Πόπη
∆ηµοσίων Σχέσεων : Χαµουρατίδου Σοφία
Μέλη : Στεφανίδης ∆ηµήτριος Μηλόφτση Κατερίνα

1991-92 ∆ιδ. Προσωπικό : Ζώης Αθανάσιος (∆/ντής)
Καλαϊτζή Σοφία Καραΐσκου Θεοδοσία Νικηφόρος Νικόλαος Ουσίδης ∆ηµήτριος
? a?a?????? Ge? ?????
Μπαβέλης Αλέξανδρος Κορωνίδης Σάββας

1992-93 ∆ιδ. Προσωπικό : Μαγγιώρος Αριστείδης (∆/ντής) Καραγιαννίδου Όλγα
Κεφτένη Αργυρώ Νικηφόρος Νικόλαος Καµπέρης Ιωάννης Κορωνίδης Σάββας Καραΐσκου Θεοδοσία Αναστασιάδου ∆ήµητρα Κάζος Τριαντάφυλλος
∆ηµόπουλος Πασχάλης Λατρόβαλη Σωτηρία
1993-94 ∆ιδ. Προσωπικό : Κορωνίδης Σάββας (∆/ντής) Ουσίδης ∆ηµήτριος Νασιάκος Κων/νος Αναστασιάδου ∆ήµητρα Βοζιάνης Αθανάσιος Αργυροπούλου Βασιλική Ντικπασάνη Βασιλική Κοβανίδου Ευστρατία.


Κατασκευάζεται το γήπεδο του µπάσκετ.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (03-02-1993).
Πρόεδρος : Ανδρεάδου Πόπη Γραµµατέας : Χουρδάρη Άννα Αντιπρόεδρος : Καντούρη Μαρία
Ταµίας : Νούλη Βαλεντίνα
∆ηµοσίων Σχέσεων : Ταλιουρίδου Σούζη
Μέλη :  Καρίκη Άννα
Πέτση Σούλα
 1994-95 ∆ιδ. Προσωπικό : Κορωνίδης Σάββας (∆/ντής)
Παλαµάρκου Γαριφαλιά Παπαδοπούλου Σοφία Χαρίτου Ειρήνη Καραγιάννη Μαρίνα Ουσίδης ∆ηµήτριος Ντικπασάνη Βασιλική Σοχόµβαλη Τριανταφυλλιά Αβραµίδου Γεωργία Κεφτένη Αργυρώ
∆αλαµάγκας Ιωάννης
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (03-12-1994).
Πρόεδρος: Ανδρεάδου Πόπη Γραµµατέας: Κωνσταντινάκη Σούλα Αντιπρόεδρος: Ζήκα ∆ιονυσία
Ταµίας: Γιαννούδη - Σιώπη Χρυσάνθη
∆ηµοσίων Σχέσεων: ∆ηµοσθένους Τασία
Μέλη: Χαµουρατίδου Σοφία Αλαµάνη Άννα
1995-96 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Γεωργιάδης Ευστράτιος Νικησιανλή Κατερίνα


Πλατνάρης Ιωάννης Κυρούδη Φωτεινή Σιδερά Ζωή Ουσίδης ∆ηµήτριος
Κελλίδου Γεσθηµανή Καλλιπολίτου Πολυνίκη Πούλος Ζώης
Μαζνέικου Κατερίνα(Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
 Κατά τη σχολική χρονιά 1995-96 το 4ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διοργάνωσε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούσαν όλα τα σχολεία της επαρχίας Σιντικής. Στις εκδηλώσεις δόθηκε το όνοµα «ΣΙΝΤΕΙΑ». Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Πετριτσίου συµµετέχει ανελλιπώς µέχρι και σήµερα (2005) στις αθλητικές και πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις µε οµάδες ποδοσφαίρου, µπάσκετ/βόλεϊ (αγοριών & κορι- τσιών) µε υπεύθυνο τον Γυµναστή του σχολείου µας. Συµµετέχει ακόµα µε χορευτική οµάδα παραδοσιακών χορών (Κοφτός, Παλαµάκια, Μενούσης, Μακεδονία, Παϊτούσκα, Ζωναράδικο, Τικ, Ποδαράκι, Φυσούνι, Καραγκούνα, Καλαµατιανό, κλπ.). Από το 1995 µέχρι και σήµερα οι µαθητές-χορευτές του σχολείου έδωσαν 25 περίπου χορευτικές παραστά- σεις σε: Ν. Πετρίτσι, Σιδηρόκαστρο, Ροδόπολη, Βυρώνεια, Χαρωπό, Με- γαλοχώρι, Άγκιστρο, Ακριτοχώρι, µε υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Γυµνα-
στή Στέργιο Λεβέντη.
Η χορευτική οµάδα του σχολείου στο Χαρωπό στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» διακρίνονται: Eύη Τσιαπάρα, Ευαγγελία Αλαµάνη, Ελένη Φελεκίδου, Χρυσούλα Ζλατίντση, Σίσυ Ανδρεάδου και Σταυρούλα Εµµαν(ΑορυχηελίίoδΣουτα. υρούλας Εµµανουηλίδου)

Όλες οι χορευτικές παραστάσεις πραγµατοποιούνταν κυρίως  Σάβ-


βατο και Κυριακή βράδυ και πρέπει να τονιστεί ότι σηµαντική είναι η  συµβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου, που µέλη του συνόδευαν τα παιδιά, παρέχοντας την απαραίτητη ασφάλεια κατά τις µετακινήσεις τους.

1996-97 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Χρηστίδου Κατερίνα Μπατσιβάρη Ιωάννα Μπατσιβάρη Σοφία Κεφτένη Αργυρώ Γραβάλου Ευαγγελία Μαυρίδου Μαρία
∆ηµαράκης Σταύρος
Πανταζή Στυλιανή(Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (09-01-1997)
Πρόεδρος: Ζλατίντση Σοφία
Γραµµατέας: Χαµουρατίδου Σοφία
Αντιπρόεδρος: Ζιάγκα Μαρία
Ταµίας: Κυριακού Κατερίνα
∆ηµοσίων Σχέσεων: Καµπούρη Σοφία
Μέλη:  Νούλη Εύα,
Παπαδοπούλου ∆έσποινα
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδο-

 Η οµάδα µπάσκετ των κοριτσιών µε το κύπελο στο κλειστό Γυµναστήριο Σιδηροκάστρου.
∆ιακρίνονται:Καβουρτζίκη, Αλεξιάδου, Στεφανίδου, Γιαννούλη, Ζλατίντση, Πρίπορα, Εµµανουηλίδου, Νούλη, Τανούλη,
Γαϊτάνου και ο Γυµναστής Στέργιος Λεβέντης


σιακοί χοροί)
1997-98 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)


Θεοδωρίδου Κατερίνα Μπατσιβάρη Σοφία Καλλιπολίτου Πολυνίκη Λανάρη Ευτυχία Θεολόγου Γεώργιος Καλτσίδου Σοφία Καρπάτσης Ιωάννης Σαρηγιαννίδου Αθηνά
Πανταζή Στυλιανή (Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδο- σιακοί χοροί).
 Τη χρονιά αυτή εκτός, από τις αθλητικές δραστηριότητες και τους παραδοσιακούς χορούς, το σχολείο µας συµµετέχει και µε χορωδία (Άγκιστρο/Χαρωπό) µε υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Σαρηγιαννίδου
Παραδοσιακοί χοροί στο Πνευµατικό Κέντρο Νέου Πετριτσίου στα « ΣΙΝΤΕΙΑ» 1998.
Αθηνά.
(Αρχείo Σταυρούλας Εµµανουηλίδου)

1998-99 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Καλλιπολίτου Πολυνίκη
∆ράκογλου Αναστασία Θεοδωρίδου Κατερίνα Κελλίδου Γεσθηµανή


Σοχόµβαλη Τριανταφυλλιά Θεολόγου Γεώργιος
Κιννά Πασχαλίνα
Πανταζή Στυλιανή (Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
Τοποθετήθηκε κεντρική θέρµανση (καλοριφέρ) αντικαθιστώντας τις ξυλόσοµπες, σε όλα τα σχολικά κτίρια (Νηπιαγωγείο-∆ηµοτικό- Γυµνάσιο). Στο χώρο της παλαιάς αποθήκης που υπήρχε στην αυλή δίπλα στο γήπεδο του µπάσκετ, δηµιουργήθηκε σκάµµα για το άθληµα του άλµατος εις µήκος.
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδο- σιακοί χοροί).

1999-2000 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Καλλιπολίτου Πολυνίκη
∆ράκογλου Αναστασία Κιννά Πασχαλίνα Πούλιου Ευαγγελία Χατζηµάρκου Μαρία Κοµητούδη Θάλεια Μαυρίδου Ευαγγελία Θεολόγου Γεώργιος
 Πανταζή Στυλιανή (Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
Aναµνηστική φωτογραφία του διδακτικού προσωπικού του σχολικού έτους 1999-2000.


Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (10-01-1999)
Πρόεδρος: Ζιάγκα Μαρία Γραµµατέας: Τσιφτσίνη Χριστίνα Αντιπρόεδρος: Καµπούρη Σοφία
Ταµίας: Κυριακού Κατερίνα
∆ηµοσίων Σχέσεων: Καµπούρη Γ. Σοφία
Μέλη: Αραµπατζή Σούλα Κωνσταντινάκη Σούλα
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδοσια- κοί χοροί).

2000-01 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Παπαδήµου Κυριακή Μαυρίδου Ευαγγελία Θεολόγου Γεώργιος Κιννά Πασχαλίνα Κελλίδου Γεσθηµανή Καλλιπολίτου Πολυνίκη Σαρηγιαννίδου Αθηνά Μαυρίδου Έφη Μιχαλιέρη Ευαγγελία
 Πανταζή Στυλιανή (Aγγλ. Φιλ/γίας) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
Ο δάσκαλος Θεολόγου Γεώργιος µε τους µαθητές της τάξης του: Ι. Καζάκης, Ρ. Τάτσιου, Ευθ. Λιούπας, Βαγ. Χατζηπάντος, Θ. Καλαϊτζής, Φ. Κυριακού, Λυδία, Π. Σιούλης, Ηρ. Καµπούρης, Π. Καµπούρης, Μ. Ούµπαλη, Ε. Μάνιου.
(Αρχείο Γ. Θεολόγου )


Τη σχολική χρονιά 2000-01 λειτούργησε για πρώτη φορά το Ολοήµερο Σχολείο µε υπεύθυνο δάσκαλο τον Σωτηριάδη Σωτήρη. Στο σχολείο διδάσκονται αγγλικά και µουσική, χορός, καλλιτεχνικά και πληροφορική  και  µε  ωράριο  λειτουργίας  από  τις  12µ.  έως  τις  4µµ.
∆ηµιουργήθηκε αίθουσα πληροφορικής και εξοπλίσθηκε µε 7 Η/Υ. Μετά από παρακλήσεις των κατοίκων, που µένουν δίπλα από το σχολείο, κόπηκαν οι λεύκες, επειδή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας τους το άσπρο
«χνούδι»  που  βγάζουν,  µε  τον  αέρα  πέφτει  στις  αυλές  τους  και  τις
«λερώνει». Στην θέση τους φυτεύτηκαν πλατάνια και δυο ακακίες.
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδο- σιακοί χοροί).
Τη χρονιά αυτή, εκτός από τις αθλητικές δραστηριότητες και την εµφάνιση της χορευτικής οµάδας παραδοσιακών χορών, το σχολείο συµµετέχει σε εκδηλώσεις µε χορωδία στην Κερκίνη και στη Ροδόπολη, µε υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Σαρηγιαννίδου Αθηνά. Το σχολείο µας συµ- µετέχει για πρώτη  φορά και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
 «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» που γίνονται στην πόλη των Σερρών όπου συµµετέχουν σχολεία απ' όλο τον νοµό µε παραδοσιακούς χορούς, µε υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Λεβέντη Στέργιο.
Εκδήλωση Τσικνοπέµπτης στην αυλή του σχολείου µε δασκάλους και µέλη του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεµόνων.

2001-02 ∆ιδ. Προσωπικό :  Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Καγιάζη Χριστίνα Σαρηγιαννίδου Αθηνά Παπαδήµου Κυριακή Μαυρίδου Έφη
Κιννά Πασχαλίνα Μπόλλα Μαρία Καλτσίδου Σοφία


Τσιακιντζή Γαριφαλιά
Πανταζή Στυλιανή(Aγγλ. Φιλ/γίας) Σωτηριάδης Σωτήρης (Ολοήµερο)
Σιδηρόπουλος Κων/νος
(Ολυµπιακή Παιδεία) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (30-04-2001).
Πρόεδρος: Καµπούρη Σοφία Γραµµατέας: Τσιφτσίνη Χριστίνα Αντιπρόεδρος:  Κυριακού Κατερίνα
Ταµίας :  Καµπούρη Γ.  Σοφία
∆ηµοσίων Σχέσεων : Κωνσταντινάκη Σούλα
Μέλη :  Καραλή Σοφία
Χαµουρατίδου Λίτσα
 
Η συντακτική οµάδα της εφηµερίδας «Μαθητόκοσµος» στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. ∆ιακρίνονται: ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σιδ/στρου κ.κ. Μακάριος, ο Γυµναστής Σ. Λεβέντης και οι µαθητές Θ. Γαλλίδης, Π. Μερτζανίδης, Μ. Στοΐλα, Α. Κασάπης, Α. Βουκάντζης, Β. Ραφτοπούλου,
Χ. Τριανταφυλλίδου, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Εµµανουηλίδου, Σ. Καλαιτζίδου, Σ. Χατζηνικολάου Ν. Ζλατίντσης, ∆. Καµπούρη, Α. Κουφογάζου, Σ. Ντούλιου, Χ. Βουκάντζη, Γ. Παπαδόπουλος, Α. Τίρτας.

Εξοπλίσθηκε το σχολείο µε καινούργια θρανία, καινούργιες καρέ- κλες και πίνακες από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Το σχο- λείο συµµετέχει µε τρεις τάξεις σε Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας, µε υπεύ- θυνες εκπαιδευτικούς τις δασκάλες Κιννά Πασχαλίνα, Μαυρίδου Έφη


και Παπαδήµου Κυριακή. Τη χρονιά αυτή το σχολείο εξέδωσε οκτασέλιδη δίµηνη εφηµερίδα (4 φύλλα τον χρόνο) µε τον τίτλο
«ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ», µε υπεύθυνο έκδοσης τον Στέργιο Λεβέντη. Η έκδοση της εφηµερίδας συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Όλα τα έσοδα από τη διάθεση των φύλλων της εφηµερίδας αξιοποιούνται για κάλυψη µέρους των αναγκών του σχολείου. Τη σηµαντική αυτή προσπάθεια των παιδιών στηρίζουν θερµά οι γονείς και οι κηδεµόνες, καθώς και οι κάτοικοι του Ν. Πετριτσίου. Τη δεύτερη χρονιά, στηρίχθηκε οικονοµικά και από τους επαγγελµατίες του Ν. Πετριτσίου µε τις ευγενικά προσφερθείσες χορηγίες τους. Αξίζει να υπογραµµισθεί, ότι στις 22 Απριλίου του 2002, οι µαθητές- δηµοσιογράφοι της ΣΤ' τάξης επισκέφθηκαν το νέο Μητροπολίτη Σιδη- ροκάστρου κ.κ. Μακάριο, ο οποίος και τους παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη για την εφηµερίδα τους.
Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδοσια- κοί χοροί) και «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» (παραδοσιακοί χοροί) στις Σέρρες.

2002-03 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής).
Αναστασιάδου ∆ήµητρα Καγιάζη Χριστίνα Σαρηγιαννίδου Αθηνά Παπαδήµου Κυριακή Οξούζογλου Γεωργία Κιννά Πασχαλίνα Μαυρίδου Ευαγγελία Καλτσίδου Σοφία
(ενισχυτική διδασκαλία) Πανταζή Στυλιανή(Aγγλ. Φιλ/γίας) Μπακάλη Ζαφειρώ (Ολυµπιακή Παιδεια) Μορφιδου Βαΐα (Ολοήµερο)
Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)

Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδοσια- κοί χοροί) και «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» (παραδοσιακοί χοροί) στις Σέρρες.
Στις 15 Μαϊου 2003 οι τρεις τάξεις ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ πραγµατοποίησαν εκπαιδευτική εκδροµή και επισκέφθηκαν την αρχαιότερη καθηµερινή εφηµερίδα των Σερρών «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» όπου ο εκδότης και διευθυντής Κ. Κοµητούδης εξήγησε στα παιδιά τη διαδικασία που ακολουθείται από το αρχικό ως το τελικό στάδιο έκδοσης µιας εφηµερίδας. Τα παιδιά επισκέ- φθηκαν και το Πολυµορφικό Κέντρο Πληροφορικής όπου ο υπεύθυνος Λ. Ιωσηφίδης µίλησε σ΄ αυτά για τον σηµαντικό ρόλο της πληροφορικής. Αυτή η ενηµέρωση ήταν και η αιτία ώστε η εφηµερίδα του σχολείου µας να τυπώνεται στο έξής έγχρωµη και στους υπολογιστές.


 

Παιδιά του Σχολείου µας στην είσοδο της εφηµερίδας «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ».

2003-04 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος (∆/ντής)
Παπαδοπούλου Σοφία Βακούφη Στέλλα Παπαδήµου Κυριακή Καγιάζη Χριστίνα
∆ελή Χαρίκλεια Μαυρίδου Μαρία Μαυρογιανίδου Ευστρατία Ιωαννίδου Βασιλική
Χουρίδου Συµέλα (Aγγλ. Φιλ/γίας) Μπακάλη Ζαφειρώ (Ολυµπιακή Παιδεία) Σαµψώνη Πολυξένη (Ολοήµερο) Κουκούλη Ξανθή (Μουσικός)
Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (10-01-2003).
Πρόεδρος: Καµπούρη Σοφία
Γραµµατέας:  Σπανίδου Σούλα
Αντιπρόεδρος : Μωραΐτη Σούλα
Ταµίας : Τσιφτσίνη Χριστίνα
∆ηµοσίων Σχέσεων: Κυρµανίδου Αγάπη


Μέλη:   Κοτρίδου Κίτα,
Κωνσταντινάκη Σούλα

Στις 19-10-03 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ο Σύλλογος
∆ιδασκόντων του σχολείου σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για γονείς και δασκάλους. Εισηγητής ήταν ο ιατρός Γεώργιος Παρίσης µε βοηθό τη νοσηλεύτρια Κατερίνα Τσουκµάνη. Την όλη ευθύνη της διοργάνωσης της ηµερίδας είχε ο Στέργιος Λεβέντης.
Στις 11 Μαΐου οι τάξεις Ε' και ΣΤ' ηχογραφούν σε στούντιο της πόλης των Σερρών CD µε τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ» µε περιεχόµενο τα παρακάτω τραγούδια.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΑΙΡΕ Η ΓΗ
ΣΗΜΑΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΟΡΟΪ∆Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΦΟΥΜ ΦΟΥΜ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΗΧΟΥΝ ΕΦΕ∆ΡΟΣΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
∆ΡΟΜΟΣ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ
ΕΝΑ ΤΟ ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
 Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Η χορωδία στο στούντιο.


Τη χορωδία αποτελούν οι µαθητές:
Ε' Τάξη: Αλαµάνη Χρύσα, Γιαγκούλα Σταυρούλα, Εµµανουηλίδου Γεωργία, Ζιάγκας Σάββας, Ζλατίντση Πετρούλα, Καβουρτζίκη Κωνσταντίνα, Καληµέρης ∆ηµήτριος, Κοτρίδης Θεοχάρης, Νάτσιου Ειρήνη, Νούλη Μαρία, Παλάζη Πασχαλία, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Πετσινίκη Αµαλία, Ραφτόπουλος Σωτήρης, Σπανίδης Ιωάννης του Μιχάλη, Σπανίδης Ιωάννης του Γεωργίου, Σπατόβαλης Γεώργιος, Τούνης Κυριάκος, Τριανταφυλλίδου Ελένη, Χαλάτση Ιωάννα. Συνοδός η δασκάλα Μαυρογιαννίδου Ευστρατία.
ΣΤ' Τάξη: Καζάκης Κυριάκος, Κυριακού Φωτεινή, Καµπούρης Πέτρος, Καλαϊτζής Θωµάς, Λιούπας Ευθύµης, Μάνιου 'Ελενα, Ούµπαλη Μέλανι, Πακεντζή Χρύσα, Σιούλης Παναγιώτης, Τάτσιου Ραφαέλα, Χατζηπάντος Ευάγγελος. Συνοδός η δασκάλα Ιωαννίδου Βασιλική.
Συντελεστές της έκδοσης είναι:
Κουκούλη Ξανθή (αρµόνιο), Βελίκης Πέτρος (κλαρίνο)
∆ούσος Φωτης (λαούτο), ∆ούσος Γεώργιος (τουµπερλέκι) Επιµέλεια κειµένου : Μαυρίδου Μαρία
Υπεύθυνη χορωδίας : Κουκούλη Ξανθή Υπεύθυνος έκδοσης : Λεβέντης Στέργιος
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τη διάθεση των φύλλων της µαθητικής εφηµερίδας, αλλά κυρίως από τη διάθεση των CD, αγοράσθηκαν µια τη- λεόραση, δυο DVD και ένα βίντεο. Τις συσκευές αυτές τις χρησιµοποιούν οι τάξεις που βρίσκονται στο ισόγειο, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβληµα του σχολείου µας. Γίνεται ανακατασκευή του κτιρίου του Γυµνασίου, µε την προσθήκη ενός ορόφου. Η είσοδος που συνδέει το ∆ηµοτικό µε το Γυµνάσιο, κάτω από την σκάλα έκλεισε και κτίσθηκε τουαλέτα. Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδοσιακοί χοροί) και «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» (παραδοσιακοί χοροί)

 H Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου Σοφία Καµπούρη µαζί µε την Αντιπρόεδρο Αθανασία Μωραΐτη και την Ταµία Χριστίνα Τσιφτσίνη απονέµουν στον Γυµναστή
Στέργιο Λεβέντη τιµητική πλακέτα.

(Αρχείo Σοφίας Καµπούρη)


στις Σέρρες. H µαθητική χορωδία µε υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη µουσικό Ξανθή Κουκούλη εµφανίσθηκε στη Βυρώνεια. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου Σοφία Καµπούρη απένειµε, στον Στέργιο Λεβέντη, τιµητική πλακέτα για την προσφορά του.

2004-05 ∆ιδ. Προσωπικό : Καραολάνης Γεώργιος ( ∆/ντής)
Βακούφη Στέλλα Καγιάζη Χριστίνα
∆ελή Χαρίκλεια Μαυρογιανίδου Ευστρατία Ιωαννίδου Βασιλική Τσολακίδου Παρασκευή Θεοδοσέλη Κατερίνα
Σαρηγιαννίδου Αθηνά (Ολοήµερο) Χρηστίδου ∆έσποινα (Αγγ. Φιλ/γίας) Κουκούλη Ξανθή (Μουσικός)
Μπακάλη Ζαφειρώ (Ολυµπιακή Παιδεία)
∆ούλης Παναγιώτης (Καλλιτεχνικών) Λεβέντης Στέργιος (Καθ. Φυσ. Αγωγής)

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (10-01-2003)
Πρόεδρος: Τσιφτσίνη Χριστίνα Γραµµατέας: Κουκίδου Ελένη Αντιπρόεδρος: Κυρµανίδου Αγάπη
Ταµίας: Σπανίδου Θεογνωσία
∆ηµοσίων Σχέσεων: Μωραΐτη Αθανασία
Μέλη: Πένα Ειρήνη Μαρία Κρυστάλλη Ιωάννα
Κατά τη σχολική χρονιά 2004-05 ξεκίνησε η προσπάθεια κατα- γραφής της ιστορίας του ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Πετριτσίου. Αφορµή όπως προαναφέρθηκε στάθηκε ένα παλιό τετράδιο, µε ηµεροµηνία 5 Φε- βρουάριου 1953, που βρέθηκε και περιείχε πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου, υπό τη διεύθυνση του τότε διευθυντή Γεωργίου Λιάου. Αµέσως συντάχθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε διάφορα µέρη του χωριού και δηµοσιεύτηκε στη µαθητική εφηµερίδα του σχολείου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Γίνεται προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας του ∆ηµοτικού Σχολείου. Όσοι έχουν παλιές φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (Γυµναστικές Επιδείξεις, Παρελάσεις κ.λ.π) ή άλλα έγγραφα (Ενδεικτικά κ.λ.π.), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε τον Γυµναστή


του σχολείου. Τα στοιχεία αυτά θέλουµε να τα καταχωρήσουµε στο βιβλίο που θα εκδώσουµε και αφού αναπαραχθούν θα σας επιστραφούν. Επίσης να επικοινωνήσει και όποιος µπορεί να δώσει πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου τα παλαιότερα χρόνια».
Η Ε΄ τάξη του σχολείου µας συµµετέχει σ' ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε θέµα «Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) µε υπεύθυνη τη δασκάλα της τάξης Θεοδοσέλη Κατερίνα.
Στις 18-11-04 επισκέφθηκε το σχολείο µας ο Υφυπουργός Παιδείας Καλός Γεώργιος για να εγκαινιάσει το ανακαινισµένο κτίριο του Γυµνασίου και συνοµίλησε µε µαθητές του σχολείου µας, στον οποίο επιδώσαµε µια εφηµερίδα, ένα CD και ένα ηµερολόγιο του σχολείου µας.

 

Από την επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας Γεωργίου Καλού στο σχολείο µας.
Τον συνοδεύει ο Προϊστάµενος του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ιωάννης ∆ινάκης. Τα παιδιά συνοδεύουν οι δασκάλες Βασιλική Ιωαννίδου και Κατερίνα Θεοδοσέλη

Οι Ε' & ΣΤ' τάξεις του σχολείου µας συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε θέµα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ» µε υπεύθυνες


προγράµµατος τις δασκάλες Κατερίνα Θεοδοσέλη και Ευστρατία Μαυρογιαννίδου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων εκδίδει ηµερολόγιο του 2005 µε παλιό φωτογραφικό υλικό από τις δραστη- ριότητες του σχολείου µας.Tο εξώφυλλο του Ηµερολογίου.

Στις 29-1-05 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυµνασίου οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού-Νηπιαγωγείου και του Γυµνασίου διοργάνωσαν εκδήλωση µε οµιλητή τον λογοθεραπευτή Βενέτη Βασίλειο και µε θέµα : «∆ιαταραχές του λόγου και της οµιλίας - Ειδικές Μαθησιακές
∆υσκολίες- ∆υσλεξία».

 Συµµετοχή στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» (αθλητισµός & παραδο- σιακοί χοροί) και «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» (παραδοσιακοί χοροί) στις Σέρρες. Στα «ΣΙΝΤΕΙΑ» το Σχολείο συµµετέχει και µε Μουσικοθεατρική παράσταση µε υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη δασκάλα Αθηνά Σαρηγιαννίδου. Το Σχολείο λειτουργεί ως 7/θέσιο και έχει 127 µαθητές.
Το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου του Σχολ. έτους 2004-05.


ΚΕΦAΛΑΙΟ 5Ο
Η ιστορία του Σχολείου µε φωτογραφίες
Πέρα από την ιστορία του σχολείου µας που καταγράφεται στις σελίδες που προηγούνται και ακολουθώντας τη λαϊκή ρήση «Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις» ακολουθεί µια σειρά φωτογραφιών που παρουσιάζουν ανάγλυφα την ιστορία του σχολείου µας.
 
Μια τάξη του Σχολείου µας τη δεκαετία του 1930.
( Αρχείο Βασιλικής Γκέκα)
 
Σχολικός κήπος 1950.Επίσκεψη του διδακτικού προσωπικού στη γιορτή της επετείου της
µάχης του Οχυρού Ιστίµπεη το 1952.....

.....και ακολουθεί
το γλέντι
( Αρχείο Γεωργίου Τίρτα)

Ο Θωµάς Τίρτας τσολιάς στην αυλή  του Σχολείου το 1952.


Ο Γιάννης Σπανίδης στις 28-10-52.

- 61-


 
Αναµνηστική φωτογραφία στην αυλή του Σxολείου στις 28-12-1953.
( Αρχείο Άννας Μαυρίδου)

 

O Χρήστος Μπούζας και η Βάσω Τραϊανοπούλου το 1954 σε παρέλαση.


 
Η ΣΤ΄ τάξη µε τον δάσκαλό της το 1954.

( Αρχείο Ζωής Χαλίλη)
 
Στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1955.
( Αρχείο Ελένης Κουκίδου) Η Καίτη Καλαϊτζή στην αυλή του Σχολείου µε
 φόντο το Μπέλλες το 1955.
 
Απαγγελία ποιήµατος από την Βάσω Μπούζα το 1955. ∆ιακρίνεται στο βάθος ο τότε διευθυντής Γεώργιος Λιάος.Η Σοφία Μπούζα απαγγέλει το ποίηµα της σε γιορτή του Σχολείου το 1955.
∆ιακρίνεται στο βάθος η δασκάλα Χαρίκλεια Φιλιππίδου.


 
Ανταλλαγή δώρων µεταξύ των µαθητών στις 23-2-1955.
( Αρχείο Τασούλας Πετίδου)
 
Σχολική θεατρική παράσταση στις 28-10-1955.
( Αρχείο Νικολίνας Σπανίδου)


 
Χορωδία του Σxολείου το 1955.
( Αρχείο Βάσως Μπούζα)


 
Θεατρική παράσταση στη γιορτή της 25ης Μαρτίου το 1956.


 
Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Eπιδείξεις το 1956.
 
Η ∆ασκάλα Μαίρη Παπαδάκη συνοδεύει τα παιδιά.


 

Tα µικρά του σχολείου µας στις Γυµναστικές Eπιδείξεις το 1956.
( Αρχείο Καίτης Πόππη)


 
Η χορωδία του Σχολείου στις 25-3-1957.
( Αρχείο Γεωργίου Τίρτα)Από τις Γυµναστικές Επιδείξεις του έτους 1957.
( Αρχείο Βάσως Μπούζα)

- 69-


Θεατρική παράσταση στις 25-3-1957.
( Αρχείο Βάσως Μπούζα)


Θεατρική παράσταση στις 25-3-1957 Τσολιάδες οι:
∆ηµήτρης  Χαµουρατίδης
και Ούµπαλης.


( Αρχείο Βάσως Μπούζα) 
Θεατρική παράσταση στις 25-3-1957 Στη φωτογραφία οι:
∆ηµήτρης Χαµουρατίδης, Κωνσταντίνος Χατζηνούσκας και Ούµπαλης.
( Αρχείο Βάσως Μπούζα)


 
Μαθητές του Σχολείου σε αναµνηστική φωτογραφία το 1957.

( Αρχείο Ελευθερίας Τσαπακίδου)


 
Χριστούγεννα το 1957.
( Αρχείο Χρύσας Αλαµάνη)


 

Αποκριές το 1957.
( Αρχείο Στεργίου Γιώτη)
Από την παρέλαση
της 25ης Μαρτίου 1957.
( Αρχείο Χρύσας Αλαµάνη)


Ο Τάσος Μωραΐτης τσολιάς.
το έτος 1958.


 
Θεατρική παράσταση στις 25-3-1960. ( Αρχείο Νίκου Μπούζα)
 
Απαγγελία ποιήµατος από τον Άγγελο Κύρλεση στις 25-3-1962.
( Αρχείο Κώστα Κύρλεση)


 
Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1965.
( Από το αρχείο της δασκάλας Μεταξίας Καραολάνη)

 


( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς ∆εσποτάκη)

Απαγγελία ποιήµατος
από τον Ευστάθιο Καµπούρη
στις 24-6-1967.

Απαγγελία ποιήµατος
από τον Γεώργιο
∆αλδάκη στις 24-6-1967.

Απαγγελία ποιήµατος από την Ελένη Σιδηροπούλου
στις 24-6-1967.
Απαγγελία ποιήµατος από την Ευαγγελία Λατρόβαλη
στις 24-6-1967.


Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις στις 11-6-1967.
( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς ∆εσποτάκη)

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου Γεώργιος Τίρτας κηρύσσει την έναρξη των Γυµναστικών Επιδείξεων 11-6-1967.


- 77 -


 
 Οι µαθήτριες Κούλα Μπρούσγου, Λίτσα Μποϊτσιουκαι Ελένη Μπόνια στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1967.


Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις στις 11-6-1967.
( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς ∆εσποτάκη)


 
Η ∆΄ τάξη µε τη δασκάλα τους Ελισάβετ Γεωργιάδου το 1967.
( Αρχείο Ανατολής Μπιζέκη)

 
Παράσταση διάδοσης του Ελληνικού πολιτισµού σε όλες τις Ηπείρους κατά τη διάρκεια των Γυµναστικών Επιδείξεων στις 11-6-1967.
( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς ∆εσποτάκη)
Oι Χ. ∆ήµου, Κ. Σιούλης και Κ. Κυρµανίδης στις
Γυµναστικές Επιδείξεις το 1967.
Η Λίτσα Μποΐτσιου
µε στολή Γυµναστικών Επιδείξεων το 1967.O Παντελής Τσιφτσίνης στην αυλή του Σχολείου το έτος 1968.


 
Οι δασκάλες Μαριγώ ∆εσποτάκη και Ποτίτσα Θωµάκου µε τους µαθητές της Α΄τάξης και τα ενδεικτικά τους τον Ιούνιο του 1968.
 
Θεατρική παράσταση στις 25-3-1968.
( Αρχείο Άννας Ασηµακοπούλου)


Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1968.


 


 
Ο Πέτρος Ανδρεάδης στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1968.
 
Η Ευαγγελία Τσουκµάνη και Κωνσταντίνα Λιποσλή στις Γυµναστικές Eπιδείξεις το 1968.


 
Ο Γιάννης ∆ήµου και η Ζωή Χαλίλη τον Μάιο του 1968 στην αυλή του Σχολείου.
 
Το διδακτικό προσωπικό στις εξετάσεις το έτος 1968.
( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς ∆εσποτάκη)
Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1969.
( Αρχείο Παντελή Τσιφτσίνη)

- 85 -

( Αρχείο Ιωάννας Γιώτη)
Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1965.

( Αρχείο Λίτσας Μπόιτσιου)( Από το αρχείο της δασκάλας Μαριγώς
∆εσποτάκη)Η Αθηνά Κύρλεση στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1970.

( Αρχείο
Κώστα Κύρλεση)
Η Ανατολή Μπιζέκη σε δύο
στιγµιότυπα Γυµναστικών Επιδείξεων. το 1970. 

Ο Γεώργιος Μάνιος σε δύο στιγµιότυπα Γυµναστικών Επιδείξεων το 1970.
 


 
 Η Mαρία Νούλη σε στιγµιότυπο Γυµναστικών Επιδείξεων το 1970.
Η Ζωή Χαλίλη στις Γυµναστικές Επιδείξεις (30-5-1971).


 
 Παραδοσιακοί χοροί στις 25-3-1971.
( Αρχείο Ελένης Ελευθεριάδου)Στιγµιότυπα από τις Γυµναστικές Eπιδείξεις.
το 1971

( Αρχείο Λίτσας Μπόιτσιου)


 
Θεατρική παράσταση στη γιορτή της 25ης Μαρτίου το 1972.
 ( Αρχείο Γεωργίου Μάνιου)
Ο Ιωάννης
∆ήµου ναυτάκι
στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1972.


Η Μαρία Λάψιου σε τρία
στιγµιότυπα Γυµναστικών Επιδείξεων. το 1973.


Στιγµιότυπα από τις  Γυµναστικές  Επιδείξεις το 1973. ( Αρχείο
Κων/νου Λάψιου)Οι Βέτα Παπαδοπούλου, Απόστολος Μπούζας, Άννα Αλαµάνη και Ανέστης Ιορδανίδης στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1973.


- 93 -


 
Στιγµιότυπο από τις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1974.


 
Η Άννα Αλαµάνη στη γιορτή των Χριστουγέννων το 1974.


 
Παραδοσιακοί χοροί στην αυλή του Σχολείου το 1975.
( Αρχείο Αγγέλας Χουρδάρη)

 

Οι Παντελής Βουκάντσης, Στέλιος Αλεξανδρίδης, Μιχάλης ∆ερµένης, Ιωάννης ∆ήµου και Ιωάννης Καµπέρης στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1975.


 
Ο Ιωάννης ∆ήµου διµοιρίτης στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1975.
 
Η Ζωή Χαλίλη στις Γυµναστικές Επιδείξεις το 1976.
.


   


Ο Νικόλαος Βουκάντσης στην αυλή του Σχολείου στις 24/3/73.
Ο Γιώργος Σπανίδης απαγγέλει το ποίηµά του.


 
Απαγγελία ποιηµάτων από µικρούς µαθητές στις 25-3-1976.
( Αρχείο Κων/νου Λάψιου)


 
Τo διδακτικό προσωπικό του Σχολείου µας στις 28-10-1977.
 (Αρχείο
∆ηµητρίου Καραολάνη)
 Ο Χρήστος Αλαµάνης απαγγέλει το ποίηµα του στις 28-10-1977.

Η Αγγέλα Χουρδάρη σε σχολική γιορτή.


 
Σχολική γιορτή την 25η Μαρτίου 1978.
 ( Αρχείο Χρήστου Αλαµάνη)Ο δάσκαλος Γιάννης Αϊτζής µε µαθητές και το τρόπαιο της νίκης στο ποδόσφαιρο.
( Αρχείο Χρήστου Αλαµάνη)


 
 Το Σχολείο µας στην παρέλαση της 28ης Οκτωβίου 1980.
Κατάθεση στεφάνου από τον ∆/ντή του Σχολείου
στίς 25-3-1979.

( Αρχείο ∆ηµητρίου Καραολάνη)


Πρόβες της χορευτικής οµάδας στην αυλή του Σχολείου.
Παραδοσιακοί χοροί στο κλειστό γυµναστήριο Σιδηροκάστρου.- 101 -


 

Το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου µας τη σχολική χρονιά 2000-2001.
∆ιακρίνονται : Κ. Παπαδήµου, Γ.  Καραολάνης, Π. Κιννά, Π. Καλλιπολίτου, Γ. Θεολόγου, Ε. Μαυρίδου, Σ. Σωτηριάδης,Ε. Μιχαλιέρη και Α. Σαρηγιαννίδου.
 
Ο ∆άσκαλος Γ. Θεολόγου µε την τάξη του.


 


Στιγµιότυπα απο τη συµµετοχή του Σχολείου µας στις εκδηλώσεις
«ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» στις Σέρρες.
 


 
Ο Γυµναστής του Σχολείου και η χορευτική οµάδα µε παραδοσιακές στολές στις Σέρρες.

 
Σε πρώτο πλάνο οι: Ηλιάνα Παπαδοπούλου, Ελένη Τριανταφυλλίδου και Γεωργία Εµµανουηλίδου.Στιγµιότυπα από τις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» στη Βυρώνεια (2005).
 


 Στιγµιότυπα απο τη συµµετοχή του Σχολείου µας στις εκδηλώσεις
«ΣΙΝΤΕΙΑ» στο Μεγαλοχώρι.


 


Στιγµιότυπο απο την Ηµερίδα Α΄Βοηθειών του Σχολείου µας.
 
∆ιακρίνονται: Ο Ιατρός Γ. Παρίσης στο βήµα,
η Νοσηλεύτρια Κ. Τσουκµάνη και ο Γυµναστής Στέργιος Λεβέντης.
 
Ο Παπα-Πέτρος µε µαθητές µετά τη συνέντευξη για την εφηµερίδα µας.


Στιγµιότυπα απο το πρόγραµµα « Αγωγής - Υγείας».
 
Η ∆ασκάλα ΄Εφη Μαυρίδου µε την τάξη της. 

Η ∆ασκάλα Λίνα Κιννά µε την τάξη της.Η ∆ασκάλα Κυριακή Παπαδήµου
µε την τάξη της.
Η ∆ασκάλα Αθηνά Σαρηγιαννίδου µε την τάξη της στο ∆ηµαρχείο.

- 109 -


 

Η Α΄ Τάξη σχολικού έτους 2002-03.
∆ήµητρα Αναστασιάδου (δασκάλα), Π. Τσαπακίδης, Α. Αλεξανδρίδης, Ζ. Κατσίκη, Γ. Κυριακού, Θ. Χατζηνούσκα, Α. Αλεξίου, Β. Εµµανουηλίδης Γ. Κυριακού, Γ. Τσαπακίδης, Α. Τανούλης, Χ. Ανδρεάδης, ∆. Γιαννούδης,
Κ. Γιόφτσιος, Σ. Μιχαηλίδου, Κ. Σπανίδου, Γ. Εµµανουηλίδης, Φ. Αλαµάνη, Γ. Βουκάντσης, Ε. Καληµέρη, Κ. Παλάζη.


 
Η δασκάλα Σοφία Παπαδοπούλου µε την Α΄ Τάξη σχολικού έτους 2003-04.
Θ. Μπούζας, Β. Παπαδοπούλου, Α. Πίος, ∆. Παπουδάρη, Ι. Μόκκα
∆. Μιχαηλίδου, Σ. Μπιµπή, Ν.Παπουδάρη, Α. Σιώπης, Σ. Παλάζη, Σ. Πετσινίκης, ∆. Σκαµπερτζής, Φ. Κυριακού, Κ. Παπαδόπουλος,
Η. Ραϊλης, Φ. Κάµπος, Κ. Χαλάτση, Ρ. Κωνσταντινίδης, και Ι. Βούλγαρη.


 
Επίσκεψη του Σχολείου µας
στο Πολυµορφικό Κέντρο Πληροφορικής στις Σέρρες.

 
Η χορωδία για την έκδοση του Μουσικού CD
κατά τη διάρκεια πρόβας µε τη Μουσικό και τον Γυµναστή.


 Στιγµιότυπα κατά την ηχογράφηση του µουσικού CD στο στούντιο.
Η µουσικός Ξανθή Κουκούλη µε παιδιά της χορωδίας.
 
Η χορωδία µαζί µε τις δασκάλες Ε. Μαυρογιαννίδου, Β. Ιωαννίδου,
τα µέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων (Κ. Κοτρίδου , Χ. Τσιφτσίνη) και τον Γυµναστή Στέργιο Λεβέντη.


 
 Παιδιά του Σχολείου µας ευχόµενα ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ (2004) για τις ανάγκες της σχολικής εφηµερίδας µας.
Η µουσικός Ξανθή Κουκούλη µε τη χορωδία τον Μάιο 2004 στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ» στη Βυρώνεια.
( Αρχείο Γεωργίας Εµµανουηλίδου)


 
Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή.
 ( Αρχείο Σωτηρίας Κυριακού)


Παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου 2004.
( Αρχείο Χρύσας Αλαµάνη)


 

Παιδιά του Σχολείου µας ευχόµενα ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ για τις ανάγκες της σχολικής εφηµερίδας.
 
Η χορευτική οµάδα του Σχολείου µας στις Σέρρες στις εκδηλώσεις
« Μαθητόκοσµος 2005».


Μερικές από τις σφραγίδες του Σχολείου.
- 117 -


 
Ωρολόγιο πρόγραµµα του 2ου ∆ηµ. Σχολείου σχολικού έτους 1958-59.Πρόγραµµα Εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 1958.

Έγγραφο της Επιτροπής µαθητικών συσσιτίων για την παραλαβή ζάχαρης (1957)


 
Στατιστικά στοιχεία των µαθητικών συσσιτίων Σχολ. Έτους 1950-51.

 Έγγραφο του 1957 για την ανάγκη κατασκευής νέου Σχολικού ∆ιδακτηρίου


Απόδειξή δαπάνης του 1955 του Β΄ ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πρακτικό κατανοµής αρµοδιοτήτων το έτος1970.


 
Ενδεικτικό του Α΄∆ηµοτικού Σχολείου του έτους 1951.


 

Ενδεικτικό αποφοίτησης από το Νηπιαγωγείο 1957.Ενδεικτικό του Β΄∆ηµοτικού Σχολείου του έτους 1959.


- 125 -


 

΄Ελεγχος Προόδου του έτους 1960.


 

Τιµητικό ∆ίπλωµα του Ε.Ε.Σ. στο Σχολείο µας 1967.


 

∆ίπλωµα συµµετοχής του Σχολείου µας στις εκδηλώσεις
« Μαθητόκοσµος » στις Σέρρες 2004 µε παραδοσιακούς χορούς.΄Επαινος για την συµµετοχή του Σχολείου µας στις εκδηλώσεις «ΣΙΝΤΕΙΑ».-129 -

 Ìáèçôüêïóìïò
Ç ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ ÍÅÏÕ ÐÅÔÑÉÔÓÉÏÕ ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ -ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2004
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
¸ñ÷åôáé ç ìåãÜëç ãéïñôÞ ôçò
×ñéóôéáíïóýíçò . ÃéïñôÜæåé üëç ç ãç, üëïò ï ×ñéóôéáíéêüò êüóìïò .
Ç öáíôáóßá ìαò ïäçãåß óôçí ÂçèëåÝì. Ôß ðñÝðåé íá êÜíïõìå ãéá íá öáíïýìå áíôÜîéïé ôçò ΑãÜðçò Ôïõ; Óå ëßãåò ìÝñåò èá ãéïñôÜóïõìå üëïé ïé ×ñéóôéáíïß ôçí ΓÝííçóç
ôïõ ÓùôÞñá ìáò.
Ï ÍÅÏÓ ×ÑÏÍÏÓ
Ç Πñùôï÷ñïíéÜ åßíáé ìéá óçìáíôéêÞ ìÝñá. ÐåñéìÝíïõìå ôïí ΝÝï χñüíï êáé áðï÷áéñåôïýìå ôïí Πáëéü. Ï ÷ñüíïò Üëëáîå. Áò åõ÷çèïýìå êáé áò åëðßóïõìå üôé üëá èá ðÜíå êáëÜ , üôé ôá üíåéñá èá ãßíïõí ðñáãìáôéêüôçôá.
 ÅËÅÍÇ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÏÕ ÓÔ ÔÁÎÇ

 


ÌáèçôÝò ôïõ Σ÷ïëåßïõ ìå åõ÷Ýò ãéá ôï ÍÝï ¸ôïò 2005.Η πρώτη σελίδα της µαθητικής εφηµερίδας του Σχολείου µας«ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ» (14ο Φύλλο).


 
Το εξώφυλλο του CD «Μουσικοί Ιχνηλάτες».


ΕΥΧΑΡΙΣΤIΕΣ

Η υλοποίηση αυτού του εγχειριδίου επιτεύχθηκε χάρη και στην εν µέρει επιχορήγηση από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, τον ∆ήµο Πετριτσίου, την Ελένη Ελευθεριάδου, τους Ιωάννη και Αλέκο Λέτσιο, την Άννα Μαυρίδου, Ευαγγελία Μηλόφτση και την Καλλιόπη Μορφίδου τους οποίους και ευχαριστούµε.

Θερµές ευχαριστίες στον συνάδελφο καθηγητή κ. Αδάµ Λεβέντη, του οποίου οι προτάσεις και οι υποδείξεις, στη δοµή και στην οργάνωση του πονήµατος, αυτού ήταν καταλυτικές.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, για την υποµονή και την πολύτιµη υποστήριξή του όσον αφορά τη φιλολογική επιµέλεια του εγχειριδίου.

Μεγάλη υπήρξε, επίσης, και η συµβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Νέου Πετριτσίου, και ιδιαίτερα της Προέδρου Χριστίνας Τσιφτσίνη, ο οποίος συνέβαλε ψυχικά και υλικά στην προσπάθεια αυτή παρέχοντας οικονοµική στήριξη και συγκεντρώνοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τις ανάγκες της παρούσας έκδοσης.

Ευχαριστίες επίσης θα ήθελα να εκφράσω στον τωρινό ∆ιευθυντή του
∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Πετριτσίου Γεώργιο Καραολάνη καθώς και στους προη- γούµενους Γεώργιο Τίρτα, ∆ηµήτριο Καραολάνη και Αθανάσιο Μαζνέικο, όπως επίσης και στις συναδέλφισες Αικατερίνη Θεοδοσέλη, Μαρία Μαυρίδου, Στέλα Βακούφη, Αθηνά Σαρηγιαννίδου για τη βοήθεια και τη συµπαράσταση που µου προσέφεραν .

Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους του Νέου Πετριτσίου, που χωρίς τη δική τους συµβολή θα ήταν αδύνατη η έκδοση αυτή.
- 133 -

 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Στέργιος Λεβέντης γεννήθηκε το 1962 στο Σιδηρόκαστρο. Είναι πτυχιούχος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ. από το οποίο απεφοίτησε το 1987. Το 1995 διορίστηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Πετριτσίου.
Είναι παντρεµένος µε τη Χρυσούλα Παναγιωτάκου και έχουν τρία παιδιά. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται ενεργά µε τα κοινά, είναι µέλος διαφόρων συλλόγων και συµµετέχει ενεργά µέσα από Αθλητικές και Πολιτιστικές
δραστηριότητες στα Σχολεία που υπηρετεί. Είναι :
ιδρυτικό µέλος και πρόεδρος για 4 χρόνια του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Σιδηροκάστρου µε πληθώρα εκδηλώσεων, λαογραφικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Ελβετία, Αυστρία, Κύπρο).
ιδρυτής Τράπεζας Αίµατος
ιδρυτής πολιτιστικού λαογραφικού µουσείου στο Σιδ/στρο.
ιδρυτικό µέλος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου
«Φίλων της Σπηλαιολογίας και Οικολογίας»
επίτιµο µέλος της προσφυγικής κοινότητας «ΜΑΡΙ-ΚΥΠΡΟΥ» καθώς και του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου.
εµπνευστής και βασικός συντελεστής της πρόσκλησης και φιλοξενίας απόρων οµογενών παιδιών από τη Βόρειο Ήπειρο στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Σιδ/στρου, όπως και της φιλοξενίας εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων από Αυστρία και Κύπρο.
υπεύθυνος έκδοσης δυο cd. Ένα µε παραδοσιακά και ένα µε σχολικά τραγούδια µε τίτλο «Μουσικοί Ιχνηλάτες»
υπεύθυνος έκδοσης σχολικής εφηµερίδος µε τίτλο «Μαθητόκοσµος». από τους κύριους συντελεστές της δηµιουργίας και καθιέρωσης στην επαρχία µας των Αθλητικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων µε την επωνυµία
«ΣΙΝΤΕΙΑ», όπου συµµετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 10 χρόνια µε τα σχολεία του (Ν.Πετρίτσι, Χαρωπό) και επίσης συµµετέχει µε τα παραπάνω σχολεία σε Νοµαρχιακό επίπεδο µε παραδοσιακούς χορούς στις µαθητικές εκδηλώσεις «Μαθητόκοσµος» στην πόλη των Σερρών.
συνδιοργανωτής ηµερίδας για τους Εκπαιδευτικούς Π.Ε. του 4ου Γραφείου Ν. Σερρών µε θέµα: «Παροχή Α' Βοηθειών στο χώρο του Σχολείου» διοργανωτής ηµερίδας για γονείς και εκπαιδευτικούς του 4ου Γραφείου Π.Ε µε θέµα «Α' Βοήθειες στο Σχολείο και στο Σπίτι» και
αποδέκτης τιµητικής πλακέτας από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµ. Σχολείου Ν. Πετριτσίου για την προσφορά του στις σχολικές δραστηριότητες.Περιεχόµενα

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος