Νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Σιντικής

Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2023 καθήκοντα αναλαμβάνουν οι:
-Κωνσταντίνος Νικηφόρου-έμμισθος Αντιδήμαρχος στη δημοτική ενότητα Κερκίνης
-Αντώνιος Ζλατίντσης-έμμισθος Αντιδήμαρχος στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου
-Σταυρούλα Αργυροπούλου-έμμισθη Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης.
-Γιώργος Τσίντσιος-άμμισθος Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης

ΖΛΑΤΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης

ΤΣΙΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Αντιδήμαρχος στις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Πολιτικής Προστασίας

ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

ΛΕΩΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου


Aρμοδιότητες που έχουν :
Ζαπρίδης Ευστάθιος
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κερκίνης.
2.Εποπτεία,  την  ευθύνη  και  το  συντονισμό  των  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και  των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης στη δημοτική ενότηταΚερκίνης.
3.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότηταΚερκίνης.
4.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότηταΚερκίνης.
5.Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας κ.λ.π.,  άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας  Κερκίνης.
6.Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτωνκαι τους εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας Κερκίνηςγια την επίλυση των προβλημάτων τους.
7.Τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Κερκίνης
8.Εποπτεία και ευθύνη και υπογραφή εγγράφων  του τοπικού γραφείου κίνησης.
9.Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη  δημοτική  ενότητα  Κερκίνης  σε  συνεργασία  με  την  Αντιδήμαρχο  Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10.Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου της  δημοτικής  ενότητας  Κερκίνηςσε  συνεργασίαμε  την  Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11.Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη δημοτική ενότηταΚερκίνης.
Ιντζες Νικόλαος
 
1.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητεςΑγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
2.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια  των  δημοτικών  ενοτήτωνΣιδηροκάστρου,  Αγκίστρου,  Αχλαδοχωρίου  και Προμαχώνα.
 3.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητεςΣιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
4.Μεριμνά γιατην καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητεςΣιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
5.Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που εκδίδονται για τις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
6.Συνεργάζεται  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτωντων  δημοτικών  ενοτήτων Σιδηροκάστρου,  Αγκίστρου,  Αχλαδοχωρίου  και  Προμαχώναγια  την  επίλυση  των προβλημάτων τους.
7.Τέλεση  πολιτικών  γάμων  στιςδημοτικές  ενότητες  Σιδηροκάστρου,  Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
8.Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.σε  συνεργασία  με  την  Αντιδήμαρχο Τουρισμού,  Ποιότητας  Ζωής,  Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
9.Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου των  δημοτικών  ενοτήτων  Σιδηροκάστρου,  Αγκίστρου,  Αχλαδοχωρίου  και Προμαχώνασε  συνεργασίαμε  την  Αντιδήμαρχο  Τουρισμού,  Ποιότητας  Ζωής,Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10.Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράςστη δημοτική ενότηταΣιδηροκάστρου
Νικολάου Λεωνίδας
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.
2.Εποπτεία,  την  ευθύνη  και  το  συντονισμό  των θεμάτων  που  σχετίζονται  με  τη λειτουργία,  τη  συντήρηση  κλπ  των  παιδικών  χαρών  των  συναφών  χώρων,  που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου.
3.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.
4.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.
5.Υπογράφει, βεβαιώσεις, άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου
6.Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7.Τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου8.Εποπτεία και ευθύνη του τοπικού γραφείου κίνησης.
9.Εποπτεία και ευθύνη για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου  σε  συνεργασία με  την  Αντιδήμαρχο  Τουρισμού,  Ποιότητας  Ζωής, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10.Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου  της δημοτικής ενότητας Πετριτσίουσε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11.Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη   δημοτική ενότηταΠετριτσίου.
Τορουνίδης Ιωαννης
1.Εποπτεία και Διαχείριση όλων των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.
2.Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ 80/2016.
3.Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα όσα αφορούν:
4.Έσοδα,  ΤΑΠ  και  Τέλη  Καθαριότητας -Φωτισμού,  Έλεγχο    Δημοτικής  Περιουσίας, Ταμειακή Βεβαίωση Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολογισμό, Εκκαθάριση  Δαπανών,  Προμήθειες,  Λογιστήριο -Διπλογραφικά,  Ταμείο,  Διαχείριση Υλικών, Αποθεματικό Εξοπλισμού Γραφείων, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
5.Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικούς Αντιδημάρχους
.6.Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ο   Πολιτικής Προστασίας
7.Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
8.Εποπτεία  και  ευθύνη  επί  των  Οικονομικών  Στατιστικών  στοιχείων.  Προετοιμασία, σύνταξη  και  παρακολούθηση  του  προϋπολογισμού.  Εποπτεία  και  ευθύνη  επί  των υλικών και αποθηκών του Δήμου.
9.Εποπτεία  και  ευθύνη  επί  των  θεμάτων  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Διοικητικών Υπηρεσιών.
10.Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπηρεσίας Διοικητικών Θεμάτων και την έκδοση των συναφών  πράξεων  και  βεβαιώσεων  και  την υπογραφή της  συναφούς αλληλογραφίας.
11.Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ.
12.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
13.Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του, 
14.Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών βεβαιώσεων που εκδίδονται από το δήμο.
15.Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος  Νομικών Υποθέσεων.
16.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
17.Εποπτεία,  ευθύνη  και  συντονισμό  των  θεμάτων  Υγιεινής  &  Ασφάλειας  των εργαζομένων.Ε).
Ρόδη Σουλτάνα
1.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των  θεμάτων,  που  αφορούν  την  προώθηση  του Τουρισμού.
2.Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης
3.Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.4.Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του
.5.Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικούς Αντιδημάρχους.
6.Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
7.Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
8.Εποπτεία,  την  ευθύνη  και  το  συντονισμό  των  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  τη λειτουργία,  τη  συντήρηση  κλπ  των  παιδικών  χαρών  των  συναφών  χώρων,  που
5λειτουργούνστα όρια ευθύνης του Δήμου.
9.Εποπτεία συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση πρασίνου του δήμου.
10.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
11.Εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.
12.Εποπτεία και ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.13.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.14.Εποπτεία και συντονισμό όλων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.15.Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων  και του Κ.Π.Ε. Ποροϊων.16.Εποπτεία  συντονισμό  και  ευθύνη  των  θεμάτων  για  την  υλοποίηση  των προγραμμάτων  της  βιβλιοθήκης  καθώς  και  την  οργάνωση  του  δικτύου  με  τις σχολικές βιβλιοθήκες
Γεωργιάδης Άνθιμος
1.Εποπτεία,  συντονισμό  και  ευθύνη  επί  των  θεμάτων  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  εκτός  των  θεμάτων  που αφορούν  την συντήρηση πρασίνου, τα αδέσποτα, την αγροτική ανάπτυξη  και την  άρδευση.
2.Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, κτλ) 
 3.Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.
4.Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του .5.Εποπτεία  και  ευθύνη  για  την  καθαριότητα  του  Δήμου,  σε  συνεργασία  με  τους Τοπικούς Αντιδημάρχους Πετριτσίου και Κερκίνης.
6.Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων σύνταξης υποβολής, παρακολούθησης, εξέλιξης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, περιφερειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και γενικά όλων των προτάσεων αιτήσεων που υποβάλλονται από το δήμο για έργα όλων των κατηγοριών.
7.Εποπτεία συντονισμό και ευθύνη του γραφείου κίνησης του δήμου.
8.Εποπτεία,  ευθύνη  και  συντονισμό  μεταξύ  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  για  την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε συνεχή βάση.
9.Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που από τον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται ως αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.
Μαυροφρύδης Κυριάκος
 
1.Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων
2.ΔιαχείρισηΔημοτικών Κοιμητηρίων
Νικηφόρου Κων.νος
Αγροτικής Ανάπτυξης και  Άρδευσης,  μόνο  ως  προς  το  σκέλος  διάρκειας  της θητείας τουκαι ορίζειτην θητεία του έως 31/08/2021.
 
Α )Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος. Γεωργιάδης Άνθιμος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο. Τορουνίδη Ιωάννη.
Β) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Τορουνίδης Ιωάννης, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Γεωργιάδης Άνθιμος.
Γ)Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Γεωργιάδης Άνθιμος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Τορουνίδης Ιωάννης.
Δ)Όταν απουσιάζει ή κωλύεται η κα Ρόδη Σουλτάνα, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο κος Ιντζές Νικόλαος.
Ε)Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ιντζές Νικόλαος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Γεωργιάδης Άνθιμος.
ΣΤ)Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.
Ε Κερκίνης ασκεί ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πετριτσίου κος Νικολάου Λεωνίδας.
Ζ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Νικολάου Λεωνίδας, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου ασκεί ο κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε Κερκίνης κος Ζαπρίδης Ευστάθιος.
Η) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται οκος Νικηφόρου Κωνσταντίνος, τακαθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κοςΜαυροφρύδης Κυριάκος.
Θ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται οκος Μαυροφρύδης Κυριάκος , τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κοςΝικηφόρου Κωνσταντίνος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος