Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Δημοσίευση πινάκων κατάταξης της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΟΧ 1/2022 ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
 κ. Κορωνίδης Γεωργ. Παύλος, Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΥΑ Σιντικής.
 κ. Τσούτσουρας Ι. Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σιντικής.
 κ. Παυλής Μ. Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Σιντικής.
ως μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων της ΣΟΧ 1/2022 έχοντας υπόψη:
• Την υπ' αριθμ. 68/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σιντικής περί ορισμού
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων της ΣΟΧ 1/2022 της ΔΕΥΑ Σιντικής
• Την υπ' αριθμ ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Σιντικής για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνήλθαμε την Παρασκευή 14-10-2022 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σιντικής στη
Ροδόπολη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 04-10-2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου