Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Σιδηρόκαστρο και Ηράκλεια, 1906, από το βιβλίο Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων

Στο Σιδηρόκαστρο και την Ηράκλεια το 1906, από το βιβλίο Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων του Γεωργίου Χατζηκυριάκου. 
Κεφάλαιον ΙΗ
ΔΕΜΙΡ ΙΣΣΑΡ  - ΚΑΤΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου