Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Βασιλιάς στην Σέρρες ακούει την προσφώνηση του Μητροπολίτη, 1913

Ο Βασιλιάς στην Σέρρες ακούει την προσφώνηση του Μητροπολίτη, από την εφημερίδα Σκριπ, 18 Αυγούστου 1913
Σκριπ, 18 Αυγούστου 1913
σελ 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου