Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρωθυπουργός με τον Βασιλιά στο Χατζή - Μπεϊλίκ (Βυρώνεια), 1913

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ Πριν πάει στο Βουκουρέστι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφασίζει, μαζί με τον Βασιλιά, τις συνθήκες ειρήνης της Ελλάδας. Χατζή - Μπεϊλίκ (Βυρώνεια) Φωτογραφία Jean Leune, από την εφημερίδα  L'Illustration, No. 3676, 9 Août 1913.

APRÈS LA VICTOIRE Avant d'aller à Bucarest, le premier ministre hellène arrête, avec son souverain, les conditions de paix de la Grèce. Photographie Jean Leune.
L'Illustration, No. 3676, 9 Août 1913.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου