Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Έναρξη λειτουργίας χορευτικών τμημάτων του Λ.Ε.Σ.Κ. (Καμαρωτό)


Έναρξη λειτουργίας χορευτικών τμημάτων του συγλλόγου του Καμαρωτού "Λ.Ε.Σ.Κ."
19:00-20:00  Τμήμα Ενηλίκων
20:00-21:00  Τμήμα Αρχαρίων
Μετά από ένα αναγκαστικό διάλειμμα 2 ετών, λόγω της πανδημίας και των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της…
Επιστρέφουμε δυναμικά!
Χοροδιδάσκαλος: Κύρλεσης Κωνσταντίνος
Τα τμήματα και οι ώρες θα οριστικοποιηθούν ανάλογα με την συμμετοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου