Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Διεύθυνση Δασών Σερρών: Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ της απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών

Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δασών Σερρών ενημερώνει ότι εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΝ για την Κύρωση δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 733/Δ/27.10.2022.

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ιστότοπο της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx, μέσω του οποίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών για κάθε ενδιαφερόμενο.

Η σχετική απόφαση βρίσκεται στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞ6Ο4653Π8-9ΜΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου