Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Αναφορά του Σιδηροκάστρου ως Ηράκλειας το 1828 στο βιβλίο Gemälde Griechenlands und der Europäischen Türkey

Αναφορά του Σιδηροκάστρου ως Ηράκλειας το 1828 στο βιβλίο Gemälde Griechenlands und der Europäischen Türkey oder Abriß der physischen, historischen und politischen Geographie dieser Länder. 24. Demir - Hiſſar ( Heraclea ) , on the ſsouth
lidhen slopes of Mount Meetik . It's good
near the entrance to the Ichenghel - Dagh pass .
A fort on the top of the same mountain, ruled
a great I heil the plain of Seres, from which
It's only two little miles to the north
and defends the passage about the mountains
which one encounters several iron mines, but which
not to be cultivated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου