Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Η επισκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας του Σιδηροκάστρου από του Βρετανούς, 1918 - 1919

Περί τα τέλη του 1918 το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα Θεσσαλονίκης προχώρησε στην πρόχειρη επισκευή της γέφυρας και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 29 Οκτωβρίου 1918 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Ιανουαρίου 1919. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ανέπαφο μόνον το δεύτερο ζευκτό της γέφυρας, κρίθηκαν επισκευάσιμα το πρώτο και το τέταρτο και εντελώς κατεστραμμένα το τρίτο, πέμπτο και έκτο (πάντοτε με μέτωπο προς τις Σέρρες). Τα ζευκτά που αντικατέστησαν τα κατεστραμμένα στηρίχθηκαν σε τριγωνικά πασσαλόπηκτα βάθρα και η γέφυρα χρησιμοποιήθηκε στην κατάσταση αυτή επί μακράν σειράν ετών.
Γενική άποψη της ανατιναγμένης γέφυρας του Σιδηροκάστρου.
Η εικόνα της ανατιναγμένης γέφυρας όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάστασή της στις 29 Οκτωβρίου 1918. Εικονίζονται το κατεστραμμένο τρίτο ζευκτό που αντικαταστάθηκε και το τέταρτο ζευκτό που κρίθηκε επισκευάσιμο.
Το δυτικό ακραίο στήριγμα βρέθηκε ανέπαφο, το πρώτο ζευκτό ήταν ανατιναγμένο αλλ΄ επισκευάσιμο, ο πρώτος πυλώνας και το δεύτερο ζευκτό κρίθηκαν επισκευάσιμα.
Ο ατμοκίνητος πασσαλοπήκτης που χρησιμοποιήθηκε για την επισκευή της γέφυρας του Σιδηροκάστρου.
Ο γερανός με ικανότητα ανύψωσης επτά τόννων που χρησιμοποιήθηκε για το δύσκολο έργο της διάλυσης και αφαίρεσης των κατεστραμμένων σιδηροδοκών.
Μετακίνηση με τον γερανό των κατεστραμμένων σιδηροδοκών που ήσαν βυθισμένοι βαθειά μέσα στην άμμο του βυθού του ποταμού.
Ο ατμοκίνητος πασσαλοπήκτης σε λειτουργία, συνδεδεμένος με κλειστό φορτηγό βαγόνι κατά τις εργασίες αποκαταστάσεως του τρίτου ζευκτού της γέφυρας. Το κατεστραμμένο τρίτο ζευκτό αντικαταστάθηκε με νέο που στηριζόταν σε πασσαλόπηκτα τριγωνικά βάθρα. Το τέταρτο ζευκτό ανυψώθηκε με γερανό 20 τόννων και τοποθετήθηκε εκ νέου στο βάθρο του.
Ο ατμοκίνητος πασσαλοπήκτης σε λειτουργία.Τα ανακατασκευασμένα ζευκτά 5 και 6. Στην όχθη του ποταμού διακρίνονται τμήματα των κατεστραμμένων αρχικών ζευκτών.
Η σιδηροδρομική γέφυρα του Σιδηροκάστρου μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της στις 18 Ιανουαρίου 1919. Αριστερά διακρίνεται και η οδική γέφυρα η οποία δεν είχε ανατιναχτεί και χρησιμοποιήθηκε τόσο για την επισκευή της σιδηροδρομικής όσο και για την διέλευση στρατευμάτων προς την αριστερή όχθη του ποταμού. Πάνω σ’ αυτήν διήρχετο και γραμμή ελαφρού σιδηροδρόμου πλάτους 60 εκατοστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου