Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Κατάρτιση οριστικών πινάκων πωλητών που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά

 
Κατάρτιση οριστικών πινάκων πωλητών που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά
Στο Σιδηρόκαστρο σήμερα στις 07-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η πενταμελής επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και με το αριθ. 203/2022 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σιντικής, μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσίντσιου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αυτούσια το πρακτικό της συνεδρίασης με την απόφαση, τους οριστικούς πίνακες και το παράρτημα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου