Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΣΥ.Φ.Α.ΜΟ.Σ., 11 Δεκεμβρίου 2022

Την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΣΥ.Φ.Α.ΜΟ.Σ. στις 11:30, στα γραφεία του, με θέματα τον απολογισμό και τον ισολογισμό του έτους 2022. 
Λόγω μη απαρτίας στις 8 Δεκεμβρίου 2022 η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την παραπάνω ημερομηνία όπως είχε προκαθοριστεί.

ΛΌΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΣΤΙΣ 8-12-22, Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 11-12-22
ΚΑΙ ΏΡΑ 11.30 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου