Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:
  • Ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • Δύο (2) ΔΕ ηλεκτρολόγων
  • Οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  10-06-2021 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεταιπατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ και να την καταθέσουν είτε αυτοπρόσωπα στο γραφείο προσωπικού του δήμου,  είτε να τη  στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34 62300 Σιδηρόκαστρο, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 21/12/2022 και λήγει στις  30/12/2022. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου