Διακήρυξη διαγωνισμού «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων...2022-2023»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου – υπερκατασκευών αυτών-προμήθειας ελαστικών – επισκευής ελαστικών – προμήθειας ανταλλακτικών-βαθμονόμησης ταχογράφων-περιοριστών ταχύτητος του Δήμου Σιντικής έτους 2022-2023» .
Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου – υπερκατασκευών αυτών-προμήθειας ελαστικών – επισκευής ελαστικών – προμήθειας ανταλλακτικών-βαθμονόμησης ταχογράφων-περιοριστών ταχύτητος του Δήμου Σιντικής  έτους  2022-2023» προϋπολογισμού 302.209,68€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 176652) του συστήματος μέχρι την 10-01-2023 και ώρα 15:00.Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.  10899/28-11-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247,234,255 .
Σιδηρόκαστρο, 28-11-2022

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

 Περίληψη-ΑΔΑΜ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος