Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για τη εκμίσθωση έκτασης 75.810,68 τ.μ. από το 2306 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μακρυνίτσας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 75.810,68 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 2306 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μακρυνίτσας ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ. έως 11.00’ π.μ.  στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά ετησίως (758,10 € /έτος).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (75,81) €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο Δήμαρχος Σιντικής

Φώτιος Δομουχτσίδης            

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου