Η Εγκύκλιος της Πρωτοχρονιάς του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
62300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναχές καί τόν εὐσεβῆ λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου


Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ σημερινή μέρα, πρώτη του νέου ἔτους 2023, εἶναι ἀφορμή ὄχι μόνο γιά χαρές καί ξενύχτια, φαγητό καί διασκέδαση, πού δέ βοηθοῦν μέ κανένα τρόπο, τήν προκοπή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί γιά οὐσιαστικές σκέψεις γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς μόνο, ἀλλά κυρίως ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Αὐτόν πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά δώσει νόημα σ’ αὐτό πού ἐμεῖς ὁραματιζόμεθα καί πού μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκουμε. Γιατί αὐτό εἶναι καί ἡ οὐσία καί τό νόημα τῆς ζωῆς μας.

Ἐλᾶτε λοιπόν μαζί μου ἀδελφοί σήμερα, αὐτήν τήν ὥρα τῆς Θείας καί ἱερᾶς μυσταγωγίας, τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας, τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Μεγάλου Βασιλείου καί τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου ἔτους 2023 νά κάνουμε κάποιες ὠφέλιμες σκέψεις. Πετάξτε κάτω τά σιδερένια δεσμά τῆς στείρας λογικῆς καί ὁπλισμένοι μέ τά χρυσά φτερά τῆς πίστης, ἐλᾶτε νά συναντήσουμε τόν Σωτῆρα Χριστό. Δέν εἶναι ὁ Χριστός ἕνας σοφός τῆς γῆς. Εἶναι ὁλόκληρη ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ.  Δέν εἶναι ἕνας κοινωνικός ἀναμορφωτής. Εἶναι ὁ αἰώνιος Λυτρωτής. Δέν εἶναι ἕνας ἀρχηγός θρησκείας. Εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός πού ἐτίμησε καί ἔσωσε τό γένος μας μέ τήν ἐνανθρώπησή Του. Δέν εἶναι σκληρός καί τιμωρός. Εἶναι ὅλος εὐσπλαχνία καί γεμάτος ἀπό ἀγάπη. Ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν ταπείνωση τῆς Βηθλεέμ μέχρι τό μαρτύριο τοῦ Γολγοθᾶ εἶναι τό διάγραμμα τῆς πορείας τοῦ καθενός μας πρός τήν λύτρωση. Αὐτό εἶναι καί τό νόημα τῆς ἁλλαγῆς τοῦ κάθε νέου ἔτους καί ὅλων τῶν χρόνων τῆς ζωῆς μας, ὅσα ἡ χάρη του καί ἡ εὐδοκία του μᾶς χαρίσουν διά τῶν εὐχῶν καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί πιό εἰδικά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τό προνόμιο ἀλλά καί τήν εὐθύνη νά ἀνήκουμε στήν ἀληθινή, στήν ὡραιότερη καί πνευματικότερη θρησκεία ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτοῦ τοῦ κόσμου πού σήμερα σπαράσσεται, παραπαίει καί ἀγωνιᾶ μέσα στό φόβο καί στήν ἀνασφάλεια καί πού οἱ ἡγέτες του πιστεύουν ὅτι θά λύσουν ὅλα τά προβλήματα μέ τήν οἰκονομία ἤ ἀκόμα καί μέ τόν πόλεμο συγκαλώντας διεθνεῖς διασκέψεις καί καταβάλλοντας προσπάθειες νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τά δίκτυα τῶν κρίσεων στά ὁποῖα ὁ πλανήτης παγιδεύτηκε. Ὅμως τά πράγματα δέν εἶναι τόσο ἁπλά. Ἔχουμε ἐμπλακεῖ σέ κρίσεις ἀλλεπάλληλες πού ἡ μιά δυστυχῶς διαδέχεται τήν ἄλλη καί πολέμους ἄσκοπους καί καταστροφικούς πού ἀντί νά βοηθοῦν ἀπεναντίας ταλαιπωροῦν ὅλους μας, μέ τελικό ἀποτέλεσμα ἡ φτώχεια νά εἶναι πρό τῶν θυρῶν μας.

Ἀν μποροῦσε ὁλόκληρος ὁ Χριστιανικός κόσμος τῆς Γῆς ἑνωμένος καί ἐλεύθερος κάτω ἀπό σοφούς ἐκκλησιαστικούς πνευματικούς καί πολιτικούς ἡγέτες νά ἀσκήσει τήν ἐπιρροή του στήν ἀνθρώπινη κοινωνία μέ τά αἰώνια μηνύματα πού ἁκούστηκαν τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων στή Βηθλεέμ, καί στή συνέχεια μέ τό κήρυγμα τοῦ Ναζωραίου, θά ἄλλαζε ἡ μορφή ὅλου τοῦ κόσμου: Ὄχι ἀναγκαστικά, πιεστικά ἤ μέ ἐξωτερική ἐπιρροή, ἀλλά ἁπλά, ἥρεμα, ἀλλάζοντας τήν ψυχή τοῦ καθενός μας. Μεταμορφώνοντάς την καί ἁγιάζοντάς την μέ τήν σωστική χάρη τῆς παρουσίας Του.

Μέχρις ὅτου νἄρθει μιά τέτοια εὐλογημένη μέρα στή μικρή δική μας κοινωνία ἀλλά καί στήν ψυχή τοῦ καθενός μας ἄς κατοικεῖ ὁ Ἰησοῦς. Ποῦ; Φάτνες οἱ καρδιές μας. Ἀγγελικοί ὕμνοι οἱ θερμές προσευχές μας. Δῶρα οἱ ἀρετές μας. Φωτεινό ἀστέρι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καί ἡ πορεία μας σταθερή πρός τήν ταπείνωση, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη. Μιά πορεία θριάμβου γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα.

Ἀδελφοί μου,

Χαρεῖτε τίς μεγάλες Ἐκκλησιαστικές Ἑορτές τοῦ Δωδεκαημέρου. Ἀκοῦστε τούς ἀνυπέρβλητους ὕμνους καί συμμετέχετε στίς Θεῖες Λειτουργίες. Κοινωνῆστε, προετοιμασμένοι, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἴματος τοῦ Κυρίου. Ἀσκήσατε τήν ἀγάπη πρός ὅλους καί τώρα καί πάντοτε. Μιά ἀγάπη μέ πράξη καί θυσία γιά τούς δικούς μας, γιά τούς ξένους, γιά ὅλους. Ὁ Ἐμμανουήλ πού γεννήθηκε στή Βηθλεέμ καί πού τό ὄνομά του σημαίνει «ὁ Θεός εἶναι μαζί μας», ἄς γίνει οὐσιαστικά καί πραγματικά ὁ Βασιλιάς μας καί ὁ ἄρχοντας τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας.  Νά εἶναι μαζί μέ ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς ζωῆς. Μαζί μέ τούς ἀσθενεῖς καί τούς πονεμένους. Μέ τούς ἐργάτες καί τούς ἀνέργους. Μέ τούς νέους καί τούς ξενιτεμένους. Μαζί μέ τούς ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς καί ὅλους τούς δυστυχισμένους. Μαζί μέ τον Στρατό μας, τούς ναυτικούς μας, τούς μαθητές καί τούς φοιτητές μας. Τούς γέροντες καί ὅλους τούς μοναχικούς συνανθρώπους μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα. Καλή Πρωτοχρονιά γεμάτη ὑγεία καί εὐρωστία ψυχῆς καί σώματος.


Εὐχέτης γιά ὅλους σας στόν σαρκωθέντα καί περιτμηθέντα Χριστό μας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Eξόρυξη χρυσού στις Σέρρες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος