Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποίηση ανακοίνωσης που αφορά τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα

Τροποποίηση του ανώτατου ορίου ηλικίας συμμετοχής των υποψηφίων σε ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022.

Λόγω της αλλαγής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 04/01/2023


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου