Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση εκτάσεων 2.021 τ.μ. και 1.224 τ.μ. αγροκτήματος Αγκίστρου

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση εκτάσεων 2.021 τ.μ. και 1.224 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 2.021 τ.μ. και 1.224 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00’ π.μ. έως 12.00’ π.μ.  στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι είκοσι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (20,21 € /έτος) και δώδεκα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (12,24€ /έτος).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δύο ευρώ και δύο λεπτά (2,02) € και ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (1,22) € αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου