Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Ο Ήρωας Ιωάννης Κοζάρτσης που πολέμησε στο Π8 το 1941

Ο Ήρωας Ιωάννης Κοζάρτσης. Επεξεργασμένη φωτογραφία

Ο Ήρωας Ιωάννης Κοζάρτσης που πολέμησε στο Π8 το 1941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου