Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 9.357,01 τ.μ. αγροκτήματος Καλοχωρίου

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 9.357,01 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 177 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Καλοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 9.357,01 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 177 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καλοχωρίου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως 13.00 στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά ετησίως (93,57 € /έτος).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9,36) €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου