Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 9.878 τ.μ. αγροκτήματος Αγκίστρου

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 9.878 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 9.878 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.  στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά ετησίως (98,10 € /έτος).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (9,88) €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου