Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Αχλαδοχώρι

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στα υπ’ αριθμ. 3481, 5384, 3479, 3477 και 2103 κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου
Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 7.642 τ.μ., 2.893 τ.μ., 7.261 τ.μ., 5.562 τ.μ. και 13.506 τ.μ. από τα με αριθμ. 3481, 5384, 3479, 3477 και 2103, αντίστοιχα, κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11.00 στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Πρώτη προσφορά
3481 7.642 76,42€/έτος
5384 2.893 28,93€/έτος
3479 7.261 72,61€/έτος
3477 5.562 55,62€/έτος
2103 13.506 135,06€/έτος
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Εγγυητική επιστολή
3481 7.642 7,64€
5384 2.893 2,89€
3479 7.261 7,26€
3477 5.562 5,56€
2103 13.506 13,51€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου