Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Καπνόφυτο

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στα υπ’ αριθμ. 18 και 826 κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Καπνοφύτου
Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 4.458,66 τ.μ., 2.959,65 τ.μ., 2.730,73 τ.μ. και 44.332,00 τ.μ. από τα με αριθμ. 18 και 826 κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Καπνοφύτου, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 έως 12.00 στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Πρώτη προσφορά
18 4.458,66 44,58€/έτος
18 2.959,65 29,59€/έτος
18 2.730,73 27,30€/έτος
826 44.332,00 443,32€/έτος
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Τεμάχιο Έκταση (τ.μ.) Εγγυητική Επιστολή
18 4.458,66 4,46€
18 2.959,65 2,96€
18 2.730,73 2,73€
826 44.332,00 44,33€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου