Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Packtrain Demir Hissar, λεπτομέριες

 "Packtrain Demir Hissar, Greek Macedonia" and "Jordan: Days of a Man - Vol. II, Page 598" and "The camel train at Demir Hissar" written on back.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου