Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Δημοσίευση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»


Δημοσίευση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»

«ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.-Θ (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.14012/30.01.2023 ορθή επανάληψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ),  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου