Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Βολές βαρέων όπλων Πεζικού στο πεδίο βολής «Μελινικιτσίου» στις 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2023

Από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνεται ότι στις 21, 22 και 23 Φεβρουαρίου 2023 και για τις ώρες από 09.00 έως 15.00, θα εκτελεστούν βολές βαρέων όπλων Πεζικού ευθυτενούς τροχιάς, με πραγματικά πυρά, στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελινικιτσίου. Επίσης, την Τρίτη 21 φεβρουαρίου 2023 θα εκτελεστούν βολές βαρέων όπλων Πεζικού ευθυτενούς τροχιάς, με πραγματικά πυρά από τις 18.00-22.00.

Επικίνδυνη περιοχή θεωρείται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Υλίας

στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελινικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολών για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν θα βρεθούν, να μην μετακινηθούν και να ειδοποιείται άμεσα η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου