Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη στον Δήμο Σιντικής

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2022 πρόσκλησης για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Οδηγού, δύο ΔΕ Ηλεκτρολόγων και οκτώ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ3/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη:

– ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (101),

– δύο (2) ΔΕ ηλεκτρολόγων (102) ,

– οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (103).

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 101πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 103 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 04/02/2023 μέχρι 13/02/2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου