Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα
Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα, ως εξής:

α/α Τεμάχιο Έκταση σε τ.μ.
1 653 3.820
2 653 7.799
3 535 6.598
4 535 15.265
5 535 9.906
6 781 9.946
7 781 4.454
8 3 5.075
9 838 6.817
10 838 23.811
11 838 22.964
12 838 5.706
13 838 8.950
Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’  έως 12.00’   στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:

α/α Τεμάχιο Έκταση σε τ.μ. Πρώτη προσφορά
1 653 3.820 38,20 €
2 653 7.799 77,99 €
3 535 6.598 65,98 €
4 535 15.265 152,65 €
5 535 9.906 99,06 €
6 781 9.946 99,46 €
7 781 4.454 44,54 €
8 3 5.075 50,75 €
9 838 6.817 68,17 €
10 838 23.811 238,11 €
11 838 22.964 229,64 €
12 838 5.706 57,06 €
13 838 8.950 89,50 €
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ως ακολούθως:

α/α Τεμάχιο Έκταση σε τ.μ. Εγγυητική επιστολή
1 653 3.820 3,82 €
2 653 7.799 7,80 €
3 535 6.598 6,60 €
4 535 15.265 15,26 €
5 535 9.906 9,90 €
6 781 9.946 9,94 €
7 781 4.454 4,45 €
8 3 5.075 5,07 €
9 838 6.817 6,81 €
10 838 23.811 23,81 €
11 838 22.964 22,96 €
12 838 5.706 5,70 €
13 838 8.950 8,95 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να δείτε τους όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου