Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Ξεκίνησαν οι εργασίες διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού Οχυρού Ρούπελ.

Ξεκίνησαν οι εργασίες διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού Οχυρού Ρούπελ.
Οι εργασίες ξεκίνησαν...
Επεμβάσεις διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού Οχυρού Ρούπελ, οι οποίες εντάσσονται σε σύμβαση έργου χρηματοδοτούμενο μέσω προγράμματος LEADER (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του χώρου και περιλαμβάνει επεμβάσεις στις υφιστάμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ανέγερση νέου κτιρίου τουαλετών επισκεπτών, καθώς και αναβάθμιση του συστήματος υδροδότησης και επεξεργασίας νερού.

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα υπογράφηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, από τον Πρόεδρο του Τοπικού Προγράμματος LEADER-Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ.Παναγιώτη Σπυρόπουλο, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβουλου της εταιρίας-εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβουλου  Π.Κ.Μ κ. Καριπιδη Δημητρίου η σύμβάση «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ», συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 250.000,46 και πλεον οι εργασίες ξεκίνησαν...Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου