Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού μηχανήματος) και
  • ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών)

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  10-06-2021 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ και να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε να τη στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 22/03/2023 και λήγει στις  31/03/2023.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου