Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Χάρτης με την περιοχή μας, 1878

Χάρτης με την περιοχή μας, 1878. Από το βιβλίο The Russo-Turkish War: including an account of the rise and decline of the Ottoman power and the history of the eastern question: Ed by H[enry] M[ontague] Hozier / 5 London [u.a.], 1878

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου