Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Ανασκαφές στη Θεσσαλονίκη από ξένους, 1916

 

Απο το περιοδικό The Sphere
"Archaeological Discoveries in the Trenches near Salonika,"
Photographs show the Following.
     a- A Huge Vase Discovered in the Trenches at Salonika.
     b- Supplying the Inhabitants of Salonika with Sterilized Water.
     c- Curiously shaped Pot found in the British Lines.
     d- Fragment of a Column Found at Pelia.
     e- General Sarrail Interests Himself in the Relics of Ancient Greece.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου