Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Απογραφή Προσφύγων, 1923 της περιοχής μας

Απογραφή Προσφύγων, 1923 της περιοχής μας

Πιστοποιητικό άφιξης οικογένειας εκ του Πόντου, από τον Κεντρικό Σύνδεσμο Ποντίων Μακεδονίας "Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ", 1923


 Παραπομπές
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. (1930). Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος,1930. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο.
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. (1933). Στατιστικά Αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού της
Ελλάδος 1928 Πραγματικός και Νόμιμος Πληθυσμός - Πρόσφυγες. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο.
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. (1935). Στατιστικά Αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού της
Ελλάδος 1928 Τόπος γεννήσεως - Θρησκεία - Γλώσσα - Υπηκοότης. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου