Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Ερείπια ναού Αγίου Νικολάου επί της ακροπόλεως Σερρών, 1926

Ερείπια ναού Αγίου Νικολάου επί της ακροπόλεως Σερρών, 1926. Επεξεργασμένη φωτογραφία.
Ερείπια ναού Αγίου Νικολάου επί της ακροπόλεως Σερρών, 1926. Από Α. Ξυγγόπουλος, Ανασκαφαί εν Σέρραις, ΠΑΕ 1926, 118. (EL) Πρακτικά της  εν Αθηναις Αρχαιολογικής Εταιρέιας 1925 - 1926

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου