Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Φωνή της Αλήθειας. Ειδησεογραφική έκδοση του Αρχηγείου Σερρών. 1948

Εφημερίδα Φωνή της Αλήθειας. Ειδησεογραφική έκδοση του Αρχηγείου Σερρών. 1948
Αρ. φύλλου: 43 (6/6/1948), 45 (9/6/1948) - 51 (18/6/1948), 53 (20/6/1948) - 59 (30/6/1948), 61 (8/7/1948), 62 (9/7/1948)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου