Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Δήμος Σιντικής: Νέα σύμβαση 34.159,70 για τα ογκώδη απόβλητα

Στην υπογραφή σύμβασης για τη «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» προχώρησε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.159,70 πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο ανάδοχος ουσιαστικά θα δέχεται στις εγκαταστάσεις του τα συγκεκριμένα ογκώδη απόβλητα, που οι δημότες εναποθέτουν στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης επεξεργασίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου