Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Το Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, 1847

Το Σιδηρόκαστρο στο βιβλίο Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, 1847
Google μετάφραση
DEMIR-HISSAR or IRON CASTLE, V. of Turkey, Romélie, 20 k. Β.-Β.-Δ. των Σερρών, όπου δεσπόζει ένα παλιό οχυρό κάστρο. Λέγεται ότι αυτή η πόλη αντικαθιστά μια άλλη
Cienna Ηράκλεια. 8.000 κατοίκους.

DEMIR-HISSAR ou CHATEAU DE FER, V. de Turquie, Romélie, à 20 k. N.-N.-O. de Sérès, dominée par un vieux château fort. On dit que cette ville remplace une au-
cienne Heraclea. 8,000 hab.
Dictionnaire de géographie ancienne et moderne: Par Ach. Meissas et Michelot
Meissas, Ach.Paris, 1847

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου