Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Ο Στρατηγός Μοσχόπουλος, με τον Στρατηγό Sarrail, στο Μακεδονικό μέτωπο, 1916.

Ο Στρατηγός Μοσχόπουλος, με τον Στρατηγό Sarrail, στο Μακεδονικό μέτωπο, 1916.
Η περιγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί (το αρχείο βρίσκεται υπό επεξεργασία και ανάλυση).

Στο Μακεδονικό μέτωπο, στην Ελλάδα, τις γαλλικές αμυντικές οργανώσεις επισκέπτεται ο Ανώτατος Διοικητής του Ελληνικού Στρατού για τη Μακεδονία, Στρατηγός Μουχόπουλος. Τον συνοδεύουν οι Γάλλοι στρατηγοί Sarrail, Διοικητής του Στρατού Ανατολής και ο Στρατηγός Bailloud, Διοικητής της 156ης Μεραρχίας Πεζικού. Η ομάδα φεύγει από την κατοικία του στρατηγού Bailloud, που έχει εγκατασταθεί στο Topsin, πριν πάει σε αμυντικές θέσεις που έχουν εγκατασταθεί στον τομέα του Dogantzy.

Le général Mouchopoulos, accompagné du général Sarrail, visite le front de Macédoine.

Sur le front de Macédoine, en Grèce, les organisations défensives françaises sont visitées par le commandant en chef de l'armée grecque pour la Macédoine, le général Mouchopoulos. Il est accompagné par les généraux français Sarrail, commandant de l'armée d'Orient, et le général Bailloud, commandant de la 156e Division d'Infanterie. Le groupe part de la résidence du général Bailloud, installé à Topsin, avant de se rendre sur des positions défensives établies dans le secteur de Dogantzy.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου