Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Un voyage Paris-Salonique en hiver effectué par Jacques Bignan (1928) Viaggio da Parigi a Salonicco

Ένα ταξίδι Παρίσι-Θεσσαλονίκη τον χειμώνα από τον Ζακ Μπιγκνάν (1928).
Στο Στρυμόνα και το Σιδηρόκαστρο του 1928
Ένα χειμερινό ταξίδι από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας. Με τέσσερις επιβάτες και γεμάτο αποσκευές στην οροφή, το Fiat 509 του Jacques Bignan ξεκίνησε τον Ιανουάριο, στην καρδιά ενός χειμώνα που παρέμεινε διάσημος ως ένας από τους πιο κρύους του αιώνα. Το πλήρωμα φορούσε ρούχα πόλης: σακάκι, γραβάτα, μαύρα παπούτσια και παλτό, σαν να πήγαιναν σε πάρτι. Αντίθετα, αντιμετώπιζε έναν αγώνα χιλιάδων χιλιομέτρων, ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, 1928 (Εθνικό αρχείο εταιρικού κινηματογράφου, Fondo Fiat)

Un viaggio invernale da Parigi a Salonicco attraversando la Bulgaria e la Grecia. Con quattro passeggeri a bordo e stracolma di bagagli sul tetto, la Fiat 509 di Jacques Bignan partì in gennaio, nel cuore di un inverno rimasto famoso come uno dei piu rigidi del secolo. L'equipaggio indossava abiti da città: giacca, cravatta, scarpe nere e cappotto, come se stesse per andare a un ricevimento. Stava affrontando invece una corsa su un percorso di migliaia di chilometri, senza sosta, giorno e notte, 1928 (Archivio nazionale cinema d'impresa, Fondo Fiat)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου