Τετάρτη 19 Απριλίου 2023

Αποτελέσματα της με αριθμό ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος)

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 101 «ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σκαπτικού Μηχανήματος)» της αριθ. ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής, που αφορά μία (1) θέση εργασίας .

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ

Πίνακας προσληπτέων με κωδ. 101

Πίνακας απορριπτέων με κωδ. 101
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 20/04/2023 μέχρι 02/05/2023.

Τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 102 «ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Ισοπεδωτή γαιών)» θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου